Ing. Ondřej Buršík a Mgr. Soňa Danišová, Metrostav Development | foto Linda Tichotová Fryčová

Překvapilo nás, jak lehce jde pojmout tak těžké téma, jako je konec života

Proč se rozhodli podporovat paliativní péči, co všechno obnáší spolupráce s Cestou domů a která témata jsou zatím příliš těžká: rozhovor s generálním ředitelem Ondřejem Buršíkem a Soňou Danišovou ze společnosti Metrostav Development.
rozhovor
MUDr. Katarína Vlčková, primářka domácího hospice Cesta domů | foto Jan Šilar

Na pacientech nám lidsky záleží, chceme pro ně maximum; někdy nás to vyčerpává

S novou primářkou domácího hospice Cesta domů Katarínou Vlčkovou o otevřenosti k výzvám, vysněné práci i rodinné nadaci.
rozhovor
MUDr. Irena Závadová | foto Jan Šilar

Pacienti jsou především lidé, mají svůj život mimo zdravotnictví

S lékařkou Irenou Závadovou o pokoře vůči neznámému, moci lékaře i o výzvě, kterou se rozhodla přijmout.
rozhovor
MUDr. Marie Goldmannová (vlevo) na fotce ze zasedání rady Cesty domů v roce 2004

„Jdi mi s tím k šípku“ aneb zemřela lékařka Marie Goldmannová

MUDr. Marie Goldmannová byla jedna z našich nejvýznamnějších paliativních lékařů, jedna z několika prvních v České republice. Byla hybatelkou založení Cesty domů.
článek
Katarína a Štěpán Ryšaví | foto Jaroslav Šimůnek

Jak truchlit nad ztrátou vlastního dítěte, nezapomenout a žít dál?

S manželi Katarínou a Štěpánem Ryšavými o osobní zkušenosti s úmrtím dítěte – syna Jeremiáše, který zemřel těsně před porodem v dubnu 2022.
článek

Vedoucí poradny: Často jsme první, kdo před pečujícími vysloví, že jejich blízký umírá

S Petrou Černou o tom, jak poradna Cesty domů už přes 20 let pomáhá s pečováním o těžce nemocné a poskytuje podporu v truchlení.
rozhovor

Krátký život naší dcery dodnes vnímám jako přílet anděla

O ztrátě dcery, která se narodila s život ohrožujícím onemocněním, o rozdílech v truchlení žen a mužů i o práci s rodinami, kterým umírá dítě, s Petrem Wiselkou.
rozhovor
Zdravotní sestry Pavel Klimeš a Kateřina Tulachová s ředitelkou Cesty domů Ruth Šormovou | foto Linda Tichotová Fryčová

V rodinách hospicových pacientů se někdy dostáváme velmi blízko k sobě samým

S Kateřinou Tulachovou a Pavlem Klimešem o práci zdravotní sestry domácího hospice, cestě k ní i zvládání těžkých situací.
článek
MUDr. Tereza Hrablíková | foto Linda Tichotová Fryčová

Lékařka: U pacienta doma cítím větší zodpovědnost než v nemocnici

S lékařkou Terezou Hrablíkovou o její cestě k paliativní medicíně, o komplexním přístupu k pacientovi i o smrti postavené na okraj.
rozhovor
Martina Tesařová při natáčení videonávodů pro pečující | foto Michal Hančovský

Důležitější než dokonalost pro nás byla ve videích lidskost

S Martinou Tesařovou a Ottou Adamcem, vedoucími odlehčovacích služeb a půjčovny pomůcek Cesty domů, o nových praktických videonávodech a letácích pro pečující v domácím prostředí.
rozhovor
Barbora Steinlauf | foto Vojtěch Láznička

Advokátka: Medicína je dnes hodně odosobněná, z péče se vytrácí pacient

S advokátkou Barborou Steinlauf o etickoprávních otázkách péče na konci života, právních nástrojích, které umožňují pacientům a jejich rodinám podílet se na rozhodování o zdravotní péči na konci života, i práci advokátky specializující se na zdravotnické právo.
rozhovor
Jindřiška Prokopová, psychosociální pracovnice Cesty domů

Ztráta spojuje pozůstalé víc než její způsob

S Jindřiškou Prokopovou, psychosociální pracovnicí Cesty domů, o vzniku a fungování skupinových setkání pro pozůstalé Klub Podvečer.
rozhovor

Nejhorší bylo smířit se s tím, že necháváme naše dítě zemřít

Maminka Matyáška († 8 měsíců) píše o životě před sdělením synovy diagnózy i poté, včetně posledních týdnů, kdy byla rodina v péči domácího hospice.
článek
Magdalena Ondrová | foto Jan Šilar

Naučila jsem se ptát, co lidé potřebují

S Magdalenou Ondrovou o tom, co obnáší práce duchovní v Cestě domů, o intenzivních vztazích s pacienty i o důležitosti týmové práce.
rozhovor
Šárka a Jozef Forgáčovi s dcerou Aničkou | foto Daniela Dahlien Neumanová

Bývá hodně těžkých chvil i spousta skvělých dnů

Manželé Forgáčovi díky službě domácího hospice pečují doma o dceru s mimořádně vzácnou, život ohrožující genetickou vadou. Popisují těžké i radostné chvíle, které jim poslední roky přinesly.
článek
Štěpánka Ryšavá, první knihovnice Cesty domů a dnes redaktorka nakladatelství Cesta domů | foto Linda Tichotová Fryčová

Náš knihovník není jen profík přes knihy

Na jaře 2005 otevřela Cesta domů veřejnou knihovnu zaměřenou na paliativní péči. Jaké to bylo, budovat knihovnu od nuly, kdo byli čtenáři i do jaké podoby tato nedílná součást Cesty domů vyrostla, prozrazuje její zakladatelka Štěpánka Ryšavá.
rozhovor
Alžběta Marková, jedna ze zakladatelek Cesty domů | foto: archiv A. M.

Jsem moc vděčná, že jsem mohla být u toho

S jednou ze zakladatelek Cesty domů Alžbětou Markovou o počátcích Cesty domů, milnících v jejím vývoji i zážitcích, na které vzpomíná.
rozhovor
Martina Špinková | foto Štěpán Špinka

Měli jsme štěstí na dobré vzory

S Martinou Špinkovou o zrodu Cesty domů, prvních 450 telefonátech do poradny, vídeňské cestě, pečování o nemocné i pozůstalé i o jejích plánech po předání postu šéfredaktorky nakladatelství.
rozhovor
MUDr. Magdalena Vlachová a Mgr. Jitka Kosíková | 2020 | foto Linda Tichotová Fryčová

Z Prahy do Poličky: dvě kolegyně z Cesty domů dávají novou podobu poličskému domácímu hospici

S lékařkou Magdalenou Vlachovou a zdravotní sestrou Jitkou Kosíkovou o jejich cestě do Poličky a přípravách nové podoby tamního domácího hospice.
rozhovor
Zdroj: pexels.com

Virtuální kontakt je lepší než žádný, umožňuje mluvit, uklidňovat, vidět stav nemocného

Loučení s umírajícím má v procesu přijímání smrti velkou roli. V současné situaci se ale vzhledem k epidemickým opatřením stává, že blízcí se rozloučit nemohou, případně musí osobní kontakt nahradit technologie.
článek

Stránky