Jindřiška Prokopová, psychosociální pracovnice Cesty domů

Ztráta spojuje pozůstalé víc než její způsob

S Jindřiškou Prokopovou, psychosociální pracovnicí Cesty domů, o vzniku a fungování skupinových setkání pro pozůstalé Klub Podvečer.
rozhovor

Nejhorší bylo smířit se s tím, že necháváme naše dítě zemřít

Maminka Matyáška († 8 měsíců) píše o životě před sdělením synovy diagnózy i poté, včetně posledních týdnů, kdy byla rodina v péči domácího hospice.
článek
Magdalena Ondrová | foto Jan Šilar

Naučila jsem se ptát, co lidé potřebují

S Magdalenou Ondrovou o tom, co obnáší práce duchovní v Cestě domů, o intenzivních vztazích s pacienty i o důležitosti týmové práce.
rozhovor
Šárka a Jozef Forgáčovi s dcerou Aničkou | foto Daniela Dahlien Neumanová

Bývá hodně těžkých chvil i spousta skvělých dnů

Manželé Forgáčovi díky službě domácího hospice pečují doma o dceru s mimořádně vzácnou, život ohrožující genetickou vadou. Popisují těžké i radostné chvíle, které jim poslední roky přinesly.
článek
Štěpánka Ryšavá, první knihovnice Cesty domů a dnes redaktorka nakladatelství Cesta domů | foto Linda Tichotová Fryčová

Náš knihovník není jen profík přes knihy

Na jaře 2005 otevřela Cesta domů veřejnou knihovnu zaměřenou na paliativní péči. Jaké to bylo, budovat knihovnu od nuly, kdo byli čtenáři i do jaké podoby tato nedílná součást Cesty domů vyrostla, prozrazuje její zakladatelka Štěpánka Ryšavá.
rozhovor
Alžběta Marková, jedna ze zakladatelek Cesty domů | foto: archiv A. M.

Jsem moc vděčná, že jsem mohla být u toho

S jednou ze zakladatelek Cesty domů Alžbětou Markovou o počátcích Cesty domů, milnících v jejím vývoji i zážitcích, na které vzpomíná.
rozhovor
Martina Špinková | foto Štěpán Špinka

Měli jsme štěstí na dobré vzory

S Martinou Špinkovou o zrodu Cesty domů, prvních 450 telefonátech do poradny, vídeňské cestě, pečování o nemocné i pozůstalé i o jejích plánech po předání postu šéfredaktorky nakladatelství.
rozhovor
MUDr. Magdalena Vlachová a Mgr. Jitka Kosíková | 2020 | foto Linda Tichotová Fryčová

Z Prahy do Poličky: dvě kolegyně z Cesty domů dávají novou podobu poličskému domácímu hospici

S lékařkou Magdalenou Vlachovou a zdravotní sestrou Jitkou Kosíkovou o jejich cestě do Poličky a přípravách nové podoby tamního domácího hospice.
rozhovor
Zdroj: pexels.com

Virtuální kontakt je lepší než žádný, umožňuje mluvit, uklidňovat, vidět stav nemocného

Loučení s umírajícím má v procesu přijímání smrti velkou roli. V současné situaci se ale vzhledem k epidemickým opatřením stává, že blízcí se rozloučit nemohou, případně musí osobní kontakt nahradit technologie.
článek
Sára Balabánová, poradenská pracovnice Cesty domů

Když umírají ti nejmenší: konec, který přichází nečekaně a příliš brzy

S poradenskou pracovnicí Cesty domů Sárou Balabánovou o ztrátě dítěte během těhotenství, při porodu nebo brzy po něm a o perinatálním provázení, které rodičům nabízí pomoc.
rozhovor
Štěpánka Ryšavá | foto Jaroslav Šimůnek

Slyším v noci tikat hodinky, psal Wolker v posledním lístku rodičům z tatranského sanatoria

S editorkou Štěpánkou Ryšavou o knize korespondence a básní Jiřího Wolkera, vydané nakladatelstvím Cesta domů
rozhovor
Paní Jaroslava Jírů se svými dcerami v červnu 2020 po návštěvě Mariánského sloupu | foto Martina Fejfarová

Nikdo z nás si nic takového nepřál. Když už se to ale muselo stát, je skvělé moci říct: víc udělat nešlo

Dcera popisuje poslední týdny a dny života své těžce nemocné maminky, o kterou rodina pečovala s pomocí mobilního hospice Cesta domů.
článek
foto: Marek Uhlíř

Všechno, co opravdu potřebuji znát, jsem se naučila během pandemie

Socioložka působící v oblasti paliativní péče poukazuje na to, co přinesla pandemie koronaviru a s ní spojená opatření lidem, kteří jsou slabí, staří a/nebo umírající. Zájemcům nabízí možnost sdílet své zkušenosti s péčí o člověka, který zemřel během nouzového stavu.
článek
Pavel Duba, vedoucí podpůrných služeb Cesty domů

Zapomněli jsme na pomíjivost

O dopadech nejistoty, současné situaci jako společenském milníku i o odvaze s Pavlem Dubou, vedoucím podpůrných služeb Cesty domů.
rozhovor
Zuzana Francová (vlevo) a Martina Tesařová

Zachováváme si chladnou hlavu a dobrou mysl

Rozhovor o fungování pobytových odlehčovacích služeb Cesty domů v době koronavirové epidemie.
rozhovor

Jak být nablízku v čase koronaviru

Jak být nablízku v případech, kdy fyzická blízkost není možná. Jak se o sebe postarat i ve chvíli, kdy nám blízký zemřel.
článek
Primářka domácího hospice Cesta domů Irena Závadová u pacientky | foto Daniela Neumanová | 2019

Vyměním počet dnů života, který mi zbývá, za jejich kvalitu?

S primářkou domácího hospice Cesta domů Irenou Závadovou o paliativní péči v době pandemie, o možnostech překonávání izolovanosti a o aktuální blízkosti tématu umírání.
rozhovor
ilustrační foto | zdroj: pexels.com

Pandemii vnímám velmi osobně

Americký lékař Ira Byock se zamýšlí nad vlastní smrtelností v kontextu koronavirové pandemie.
článek

Jak (ne)uspořádat pohřeb v čase koronaviru

Současná epidemie ovlivňuje i způsob, jakým se loučíme s našimi zemřelými. Cesta domů sepsala doporučení, která by mohla podpořit pozůstalé v odložení smutečního obřadu na bezpečnější dobu. Zároveň nabízí cesty, jak se s blízkým zemřelým rozloučit v klidu domova.
článek
MUDr. Irena Závadová | foto Jan Šilar

Nemůžeme někomu sebrat právo vědět, co se s ním děje

S primářkou domácího hospice Cesta domů Irenou Závadovou o sdělování závažných zpráv, spolurozhodování pacientů o léčbě i o tom, které situace jsou pro ni samotnou komunikačně nejtěžší.
rozhovor

Stránky