Jak (ne)uspořádat pohřeb v čase koronaviru

Současná epidemie ovlivňuje i způsob, jakým se loučíme s našimi zemřelými. Cesta domů sepsala doporučení, která by mohla podpořit pozůstalé v odložení smutečního obřadu na bezpečnější dobu. Zároveň nabízí cesty, jak se s blízkým zemřelým rozloučit v klidu domova.
článek
MUDr. Irena Závadová | foto Jan Šilar

Nemůžeme někomu sebrat právo vědět, co se s ním děje

S primářkou domácího hospice Cesta domů Irenou Závadovou o sdělování závažných zpráv, spolurozhodování pacientů o léčbě i o tom, které situace jsou pro ni samotnou komunikačně nejtěžší.
rozhovor
Setkání multiprofesního týmu Cesty domů | foto Cesta domů

Cesta.

Jeden den v Cestě domů pohledem dramatičky, autorky rozhlasových her a scenáristky Jany Knitlové.
článek
Dr. Adam Rapoport | foto FN Motol / David Černý

Rodiče musí nakonec cítit, že se udělalo všechno, co bylo možné

S kanadským dětským paliatrem Adamem Rapoportem o složitých situacích mezi lékaři a rodiči při péči o nevyléčitelně nemocné děti. O vnímaní smrti dětmi a o tom, že rodiče znají své děti nejlépe.
rozhovor
Prof. Christoph Ostgathe | foto: Centrum paliativní péče

Paliativní péče by měla být jedním z lidských práv

Christoph Ostgathe, prezident Evropské asociace paliativní péče, nejen o myšlence Pražské charty, prosazující dostupnost paliativní péče jako jedno z lidských práv.
rozhovor
Zuzana Moravcová se svojí maminkou

Měli jsme z konce strašný strach

Vyprávění o dlouhé nemoci, velké síle a cenném čase, který nabídl prostor pro to nejdůležitější.
článek

Tělo jako nefungující schránka, ale oči zůstávají živé, krásné, hluboké

Členka multidisciplinárního týmu Cesty domů Klára absolvovala stáž v brněnském hospici sv. Alžběty. Otiskujeme deníkové záznamy, které si během stáže pořizovala.
článek
Matěj Lejsal, ředitel Sue Ryder

Ředitel Sue Ryder: Dříve u nás životní příběhy nekončily, ale přestaly

S Matějem Lejsalem o změnách v přístupu k závěru života při péči o seniory, informování dětí a vnuků o možnostech péče i vzniku české organizace Sue Ryder.
rozhovor
Hodiny na sídle Cesty domů

Čas: prchá a bere, vrací a dává

Úvaha nad časem a jeho různými pojetími od MUDr. Zdeňka Kalvacha.
článek
Libor Kašpar se sestrou Cesty domů | foto: Daniela Dahlien Neumanová

Nebyla už cesta léčby, ale cesta, aby bylo dobře

Příběh Moniky a Libora Kašparových, čtyřicátníků, do jejichž života zasáhla těžká nemoc a byli v péči domácího hospice Cesta domů.
článek
foto: Daniela Dahlien Neumanová

Mobilní paliativní péče má své jasné standardy

Domácí hospice mají nově k dispozici Standardy mobilní specializované paliativní péče. Jejich cílem je, aby se klienti setkávali se stejnými principy a postupy u kteréhokoli poskytovatele v Česku.
článek
Barbora Slavíčková se svojí maminkou | foto: Josef Slavíček

Nic neodkládat. Nikdy nevíte, zda bude ještě příležitost

Barbora Slavíčková o posledních dnech strávených s umírající maminkou.
článek

Dát ten velký dar

S oceněnou hospicovou dobrovolnicí o cestě od antropologie ke zdravotnictví, životu v USA a povídání si s umírajícími.
rozhovor
Ondřej Krása | foto: Jan Šilar

Obstát ve smrti

S filozofem Ondřejem Krásou o touze a o pojetí smrti v antické filozofii.
rozhovor
Nancy English, PhD. | foto: Linda Tichotová Fryčová

Cena za mlčení o smrti je hrozivá

S Nancy English o změnách v paliativní péči v USA za posledních 20 let, kulturních tradicích i fenoménu Death Cafe.
rozhovor
Veronika Drnková | foto: Jan Šilar

Truchlení nikdy nevymizí. Jde o to, najít cestu k přirozené adaptaci

Metody práce s komplikovaným zármutkem přináší do České republiky Veronika Drnková, psycholožka a vedoucí poradny Cesty domů. Díky podpoře Nadačního fondu Avast se jim učila v USA během jara 2018.
rozhovor
Ilustrace z brožury Podpora osob s postižením při vyrovnávání se se smutkem a ztrátou (dostupná on-line, odkaz na konci článku)

Truchlení a osoby s mentálním postižením

Seznámení s problematikou truchlení u lidí s mentálním postižením od Kristýny Janyškové, vedoucí podpůrné skupiny věnující se tomuto tématu.
článek
Lenka Váňová (uprostřed) na setkání advokátů hospicové a paliativní péče Advocacy Intensive (Washington 2018)

Je třeba ztratit vnitřní ostych

S Lenkou Váňovu o prosazování zájmů hospicové a paliativní péče i o srovnání práce v USA a u nás.
rozhovor

Vdovou?

Co se skutečně děje, když ženě umře muž? Co o tom vůbec vím...? Zamyšlení mladé manželky, matky a v zahraničí pobývající autorky.
článek
Markéta Pravdová a Jan Šafránek

Když má někdo něčeho nadbytek, měl by se o to dělit

S advokáty Markétou Pravdovou a Janem Šafránkem o důvodech, které je vedou k rozsáhlé spolupráci s neziskovým sektorem, o péči o vlastní okolí i o stáří a umírání.
rozhovor

Stránky