Poslední dny a týdny

Čas umírání může být pro příbuzné a přátele odcházejícího člověka dobou krize, strachu a nejistoty, ale i časem velmi důležitým. Chtěli bychom vám pomoci, abyste s případnými pochybnostmi a nejistotou nezůstali sami.

Poslední aktualizace stránky proběhla dne 21. 9. 2015
Poslední dny a týdny

V době, kdy umírá někdo z našich blízkých, nás tíží mnoho otázek. Mezi nimi třeba tyto:

 • Co se děje při umírání?
 • Jak rozeznám, že smrt přichází?
 • Jak mohu pomoci?
 • Je to normální, když si umírající člověk myslí, že již zemřel?
 • Co udělám v okamžiku smrti mého blízkého?
 • Zvládnu to, i když jsem to ještě nikdy neprožil?
 • Jak mluvit s pozůstalými?

Každý jde blížící se smrti vstříc svým vlastním způsobem a vtiskuje tak svému umírání jedinečnost. Smrt je tak jedinečná, jak jedinečný je každý člověk. A tak se může stát, že se s příznaky, které zde popisujeme, vůbec nesetkáte nebo se setkáte jen s některými.

Pro mnohé je velmi těžké odtrhnout se od svého těla; potřebují měsíce péče a ošetřování. Pro jiné to může být nesrovnatelně lehčí. Je důležité, abyste umírajícímu člověku ponechali čas, který potřebuje, aby šel vlastní cestou svého umírání. Může to být někdy pro vás bolestné a těžké, protože cítíte, že byste umírajícímu přáli jinou a lehčí cestu.

Ale doprovázející nejsou ti, kteří mu ji mohou nabídnout nebo ji měnit. Jejich úkol je jiný: jsou – musí být – stále připraveni přijímat právě ten způsob, který si umírající člověk pro sebe zvolil. Měli by být vnitřně připraveni jít s ním, i když to vůbec jejich vlastním představám neodpovídá. Je to jeho umírání. A ani my nevíme, jak touto cestou sami jednou půjdeme.


Podkapitoly

 • 19
  Změny prožíváníS blížící se smrtí člověk samotný a jeho prožívání prochází řadou různých změn. Respektujte je, i když to pro vás může být někdy těžké.
 • 29
  Tělesné změnyTělesné obtíže provázející umírání - především bolest - se dají účinně léčit. Dobrá péče o tělo může významně ovlivnit prožívání posledních dní.
 • 39
  Komunikace s umírajícímUmírající ztrácí spojení s přítomným světem. Někdy nepoznává své blízké, může se zdát, že mluví z cesty. Nesnažte se mu vymluvit jeho novou realitu, ale naopak se do ní zapojte.
 • 49
  Jídlo a pitíSpolu se vším ostatním se mění i přání umírajícího v souvislosti s jídlem a pitím. Prvního se nedožaduje téměř vůbec, druhé naopak často velmi potřebuje.
 • 59
  Poslední chvíleMomenty bezprostředně před smrtí mají svá specifika. Často můžeme pohledem či pohmatem pozorovat zřetelné změny. Někdy přichází kóma a také momenty klidu a pokoje.
 • 69
  Bezprostředně po smrtiI chvíle po smrti našeho blízkého mají svůj řád, kterého se můžete držet – ten se týká jak péče o tělo zemřelého, tak způsobu, jak se se zemřelým těsně po smrti rozloučíte.
 • 79
  Co prožívají pečující?Péče o umírající přináší řadu pocitů a situací, které mohou být velmi vysilující. Doprovázející by neměli zapomínat na svoje potřeby a umět si říct o pomoc.
 • 89
  Jak být nablízku pečujícímPokud někdo ve vašem okolí pečuje o své blízké, jistě ocení vaší podporu. Pomůže, když ví, že se na vás může obrátit s prosbou o pomoc a že jste připraveni mu naslouchat.
 • 99
  Jak být nablízku pozůstalým?Když váš známý dojde na konec období pečování, stále vás potřebuje. Trochu jinak, ale o nic méně.