O webu

Tento portál vznikl v roce 2004 jako informační, poradenský a diskusní web určený vážně nemocným, pečujícím a pozůstalým. Spravuje jej domácí hospic Cesta domů, který poskytuje odborné služby umírajícím lidem a jejich blízkým.

Smyslem webu je sdílet zkušenosti našeho zdravotního týmu, sociálních pracovníků, psychoterapeutů a duchovních s dalšími lidmi v celé republice, kteří se dostali do nelehké životní situace – jsou vážně necmocní, pečují o umírajícího nebo jim zemřel jejich blízký.

Se svými problémy, úzkostmi a potřebami se můžete obrátit na zdejší internetovou poradnu. V adresáři služeb najdete nejbližší pečovatelskou službu, hospic nebo jinou institucionální pomoc ve vašem regionu. V diskusi si můžete promluvit o svých zkušenostech s lidmi, kteří mají podobnou životní zkušenost jako vy. Nebo se můžete začíst do tematických článků a rozhovorů, které pro vás připravuje náš webový tým.

Zásady ochrany osobních údajů

Získáváme, uchováváme a zpracováváme osobní údaje, které nám umožňují kvalitně poskytovat naše služby klientům, pacientům, jejich rodinám a dalším pečujícím. Správcem a zároveň zpracovatelem osobních údajů je Cesta domů, z.ú., se sídlem Heleny Kočvarové 1583/1, 140 00 Praha 4, IČO: 265 28 843, zapsaný v rejstříku ústavů vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. U 130 (dále „Cesta domů“).

Cesta domů provádí zpracování osobních údajů v souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (EU) 2016/67. V souvislosti s provozováním informačního a poradenského portálu Umírání.cz se zejména jedná o zpracovávání následujících osobních údajů:

  • identifikační údaje: jméno, příjmení
  • kontaktní údaje: e-mailová adresa

Kromě výše vyjmenovaných osobních údajů Cesta domů zaznamenává a uchovává tzv. behavioriální údaje týkající se návštěvníků webových stránek Cesty domů (včetně portálu Umírání.cz). Všechny tyto údaje můžeme dále propojovat se zveřejněnými osobními údaji uvedenými ve veřejně přístupných zdrojích (např. obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík apod.). Stejně jako každý správce webových stránek jsme schopni rozpoznat Vaši IP adresu a jaký internetový prohlížeč používáte při prohlížení obsahu našich webových stránek.

Webové stránky Cesty domů mohou obsahovat odkazy na různé internetové stránky, zejména na sociální sítě jako jsou Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, apod. Tyto odkazy nejsou součástí internetových stránek Cesty domů, ale internetových stránek třetích osob, které mohou používat cookies sledující Vaši činnost na internetu. Cookies třetích osob se řídí zásadami ochrany osobních údajů těchto třetích osob. Cookies můžete zablokovat v nastavení Vašeho internetového prohlížeče.

K analýze návštěv našich webových stránek a jejich vylepšení používáme Google Analytics. Google Analytics automaticky sbírá anonymní informace o návštěvách na těchto stránkách pomocí cookies.

Naše stránky obsahují také cookies, které jsou nezbytné k jejich fungování. Cesta domů neshromažďuje prostřednictvím funkčních cookies žádné osobní údaje.

Více informací o tom, jak Cesta domů nakládá s osobními údaji, najdete na této stránce.