Zásady používání souborů cookies

Co jsou cookies?

Jako cookie se označuje malý soubor dat, který server pošle webovému prohlížeči a ten je uloží na počítači uživatele. Při každé další návštěvě téhož serveru pak prohlížeč tato data posílá zpět serveru. Cookies běžně slouží k rozlišování jednotlivých uživatelů, ukládají se do nich uživatelské předvolby apod., a zjednodušují tak návštěvníkům používání webů.

Cookies jsou nástrojem, jak zajistit funkčnost webu pro konkrétního uživatele. Navštívený web si může ukládat do cookies informace o jeho chování na webu a může tak postupně zjistit zájmy konkrétního návštěvníka. V žádném případě však nelze cookies použít pro zjištění totožnosti návštěvníků třetí stranou.

Informací z cookies se dá posléze využívat pro statistické vyhodnocování chování návštěvníků webu, cílenou reklamu apod.

Na našich stránkách používámé tyto druhy cookies:

Technické – aby naše stránky mohly fungovat

Tyto cookies jsou nezbytné kvůli správnému fungování webu, bezpečnosti, řádnému zobrazování stránek na počítači nebo na mobilu, fungujícímu vyplňování i odesílání formulářů apod. Technické cookies není možné vypnout, bez nich by naše stránky nefungovaly správně.

Analytické – abychom věděli, co zlepšit

Čím víc návštěvníků webu má analytické cookies zapnuté, tím lépe můžeme naše stránky obsahově i funkčně vyladit. Díky analytickým cookies jsme schopni zjistit, odkud k nám na web lidé přicházejí, na co klikají, jak dlouho u nás zůstávají apod. Zpracování analytických cookies je naším oprávněným zájmem. Jejich zpracování můžete zapnout či vypnout na liště s nastavením předvoleb pro cookies.

Marketingové cookies – abychom vás mohli lépe oslovit

Shromažďují osobní údaje o návštěvníkovi webu z marketingového hlediska. Např. shromažďují informace za účelem přizpůsobení nabízené reklamy zájmům zákazníka, propojení se sociálními sítěmi apod. K využívání cookies tohoto druhu potřebujeme souhlas návštěvníka webu, bez něj nelze marketingové cookies využívat. Povolit jejich zpracování můžete na liště s nastavením předvoleb pro cookies.

Správce údajů a účel zpracování

Společnost Cesta domů, z.ú. , Heleny Kočvarové 1583/1, Michle, 140 00 Praha 4, IČO: 26 528 843, zapsaná u vedená u Městského soudu v Praze, U 130 vedená u Městského soudu v Praze, kontakt: gdpr@cestadomu.cz (dále jen „Správce“), jakožto provozovatel této webové stránky, na ní užívá cookies, a to zejména za účelem:

 • měření návštěvnosti webových stránek, vytváření statistik týkající se návštěvnosti a chování návštěvníků na webových stránkách
 • fungování webových stránek

Právní základ zpracování

Sběr cookies za účelem uvedeným v odstavci výše lze považovat za zpracování osobních údajů podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“). Takové zpracování je možné na základě důvodu, kterým je: u nezbytných technických cookies oprávněný zájem Správce, spočívající v provozování webových stránek, u analytických a marketingových cookies je důvodem pro zpracovávání Váš souhlas. Souhlas udělujete prostřednictvím nastavení svého prohlížeče na dobu, která je uvedena dále u jednotlivých cookies. Souhlas se sbíráním údajů cookies pro uvedené účely lze vzít kdykoliv zpět.

Zpracovatelé

 • Shromážděné cookies jsou zpracovány dalšími zpracovateli:
 • Poskytovatelem služeb Google Ads a Google Analytics je společnost Google Inc., sídlem 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94 043, USA; stejně tak služby Youtube s kontaktní adresou Google LLC, D/B/A YouTube, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94 066, USA
 • Smartlook.com, s.r.o., Šumavská 524/31, 602 00 Brno, Czech Republic poskytuje služby Smartlook
 • Poskytovatelem služeb Facebook a Instagram je společnost Meta, sídlem 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94 025, USA
 • Službu Twitter poskytuje společnost Twitter Inc.; 1355 Market Street Suite 900 San Francisco, CA 94 103 United States
 • Služby LinkedIn poskytuje LinkedIn Corporation, 1000 West Maude Avenue Sunnyvale, CA 94 085 United States
 • Poskytovatelem služby Soundcloud je společnost SoundCloud Global Limited & Co. KG, Rheinsberger Str. 76/77, 10 115 Berlin
 • Online prohlížeč publikací ISSUU poskytuje společnost Issuu Inc., se sídlem 131 Lytton Ave, Palo Alto, CA 94 301, United States
 • Přehrávač Wistia poskytuje společnost Wistia se sídlem 17 Tudor St, Cambridge, Massachusetts, 02139, United States
 • Platební bránu GoPay poskytuje společnost GoPay se sídlem Planá 67, 370 01 Planá, Česká republika

Výše uvedené platformy (zpracovatelé) dále s cookies nakládají v souladu s jejich smluvními podmínkami, které najdete zejména zde:

Využití cookies Googlem

Ochrana osobních údajů firmy Google

Smartlook

Facebook

Instagram

Twitter

LinkedIn

Soundcloud

ISSUU

Wistia

GoPay

Vaše práva

Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle Nařízení máte právo:

 • požadovat po Správci informaci, jaké vaše osobní údaje zpracovává, případně si vyžádat kopii,
 • vyžádat si u Správce přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, případně omezit zpracování,
 • získat osobní údaje ve strukturované, běžně používaném a strojově čitelném formátu, pokud je zpracování založena na souhlasu nebo na smlouvě,
 • vzít souhlas kdykoliv zpět (pokud zpracování údajů je založeno na souhlasu), a to například zasláním emailu nebo dopisu na kontaktní údaje Správce, 
 • požadovat po Správci výmaz těchto osobních údajů – výmaz bude proveden, pokud není v rozporu s platnými právními předpisy a oprávněnými zájmy Správce,
 • v případě zpracování osobních údajů na základě souhlasu žádat přenos těchto údajů, 
 • v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na Správce nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů, případně soud. 

Jak lze nastavit používání cookies 

Když poprvé navštívíte náš web, objeví se vyskakovací okno s informací o používání cookies, s tlačítky pro akceptování nebo odmítnutí. V okně nastavení najdete podrobnější informace o používaných cookies a máte možnost odmítnout vše, nebo udělit souhlas jen pro některé kategorie cookies. Kliknutím na „Přijmout vše“ souhlasíte s používáním všech kategorií cookies. Cookies jsou ukládány po dobu, která je uvedena u jednotlivých typů cookies.

Odvolat souhlas nebo změnit nastavení můžete vyvoláním dialogového okna v levém dolním rohu každé stránky tohoto webu.

Používání cookies lze nastavit také pomocí internetového prohlížeče. Většina prohlížečů cookies automaticky přijímá již ve výchozím nastavení. Lze je pomocí webového prohlížeče odmítnout, nebo nastavit užívání jen některých cookies.

Informace o prohlížečích a o způsobu nastavení předvoleb pro cookies můžete nalézt na následujících webových stránkách:

Účinný nástroj pro správu cookies je též k dispozici na stránkách YourOnlineChoice nebo popsán v tomto návodu.