Předchozí část → Mýty o hospicích a paliativní péči , Úvodní kapitola → Péče o umírající a nevyléčitelně nemocné
3 3

Tematická literatura a filmy

Umírání a smrt jsou nedílnou součástí života, a odedávna se tak odráží i v umění. Literatura nebo filmy mohou v tomto ohledu představovat zdroj informací, porozumění či inspirace pro kohokoliv, koho se téma umírání a smrti jakýmkoliv způsobem dotýká.

Skutečné i fiktivní příběhy mohou představovat prostor pro bezpečné a plné prožití emocí, které v souvislosti se ztrátou v reálném životě prožíváme. Společné sledování filmu či diskuze nad přečtenou knihou mohou být i dobrou pomůckou pro ty, kdo by o umírání a smrti rádi mluvili se svými blízkými, ale nevědí, jak téma otevřít.

Filmů a knih, které se nějak dotýkají umírání a smrti, existuje mnoho. Nabízíme v tomto ohledu stručný výběr, který si rozhodně nečiní nároky na systematičnost ani úplnost.

Níže najdete tipy na tematické filmy a literaturu v následujících kategoriích:

Tematické filmy a seriály

Letáky, brožury a knihy

Tematické filmy a seriály

Filmy a seriály pro dospělé

Animované filmy (nejen) pro děti

Filmy pro mládež

Dokumentární filmy

Letáky, brožury a knihy

Pro základní orientaci v problematice lze doporučit letáky, brožury a knihy vydané nakladatelstvím Cesta domů. Přehled těchto publikací lze nalézt na webu Cesty domů, kde lze většinu z nich on-line prolistovat nebo do nich alespoň nahlédnout.

Pro potřeby hospiců a paliativních oddělení vydává Cesta domů manuál Knihy, které pomáhají: Průvodce pro hospice, domovy, ústavy, paliativní oddělení, poradny. Jedná se o přehlednou bibliografii knih, brožur a letáků s paliativními tématy, opatřenou anotacemi, klíčovými slovy a přehlednou tabulkou (pro letáky).

Širokou nabídku odborné literatury a tematicky zaměřené beletrie pro dospělé i děti lze najít v knihovně Cesty domů, jejíž služby lze využít i formou meziknihovní výpůjčky přes jiné knihovny v ČR.

Knihy o nemoci, stáří, strachu, smrti, zármutku a naději pro děti

Knihy o nemoci, stáří, strachu, smrti, zármutku a naději pro starší děti a dospívající

Rádci dospělým, jak s dětmi a mládeží mluvit o smrti, zármutku a naději

Knihy pro dospělé čtenáře

Odborná literatura pro zdravotníky

 • ABERGER, Kate a WANG, David. Paliativní medicína pro nemocniční lékaře. Kazuistiky z každodenní praxe. Praha: Cesta domů, 2023. ISBN 978-80-88 455-00-4.
 • AMERY, Justin, HRDLIČKOVÁ, Lucie a STANÍČKOVÁ, Zuzana. Opravdu praktický průvodce dětskou paliativní péčí. Pro lékaře a zdravotní sestry. Praha: Cesta domů, 2023. ISBN 978-80-88 455-16-5.
 • ARCAND, M., CARON, Chantal, VOLICER, Ladislav a VAŇKOVÁ, Hana. Paliativní péče na konci života u lidí s Alzheimerovou nemocí či jiným neurodegenerativním onemocněním. Praha: 3. lékařská fakulta Univerzity Karlovy, 2017. ISBN 978-80-87 878-29-3.
 • BUŽGOVÁ, Radka a SIKOROVÁ, Lucie. Dětská paliativní péče. Praha: Grada Publishing, 2019. ISBN 978-80-271-0584-7.
 • BYDŽOVSKÝ, Jan a KABÁT, Jiří. Ošetřovatelství a sociální práce v paliativní péči: učební text pro studenty vysokých a vyšších odborných zdravotnických škol. Praha: Zdravotní ústav Most k domovu, z.ú., 2015. ISBN 978-80-905 867-0-3.
 • Desatero paliativní péče pro praktické lékaře. Praha: Centrum paliativní péče, 2018. ISBN 978-80-906 109-9-6.
 • GŘIVA, Martin. Paliativní péče v kardiologii: racionální přístup u pacientů v pokročilé fázi kardiologických onemocnění. Praha: Stanislav Juhaňák — Triton, 2018. ISBN 978-80-7553-481-1.
 • KABELKA, Ladislav. Geriatrická paliativní péče a komunikace o nemoci. 2. přepracované a doplněné vydání. Praha: Mladá fronta, 2018. ISBN 978-80-204-5049-4.
 • KABELKA Ladislav. Nemocné rozhovory. Praha: Grada 2020. ISBN 978-80-271-1688-1
 • KALVACH, Zdeněk. Manuál paliativní péče o umírající pacienty. Pomoc při rozhodování v paliativní nejistotě. 2. upravené a doplněné vydání. Praha: Cesta domů, 2019. ISBN 978-80-88 126-54-6.
 • LOUČKA, Martin, HOUSKA, Adam, TREFNÁ, Klára a SLÁMA, Tomáš. Organizace mobilní specializované paliativní péče v Evropě. Praha: Centrum paliativní péče, 2015. ISBN 978-80-906 109-0-3.
 • MARKOVÁ, Alžběta. Hospic do kapsy: příručka pro domácí paliativní týmy. 2. aktualizované vydání. Praha: Cesta domů, 2015. ISBN 978-80-905 809-4-7.
 • RADBRUCH, Lukas a Sheila PAYNE. Standardy a normy hospicové a paliativní péče v Evropě. Doporučení Evropské asociace pro paliativní péči. Praha: Cesta domů, 2010. ISBN 978-80-904 516-1-2.
 • RATISLAVOVÁ, Kateřina. Perinatální paliativní péče: péče o ženu a její rodinu, rituály rozloučení, proces truchlení a vyrovnávání se se ztrátou. Praha: Grada, 2016. ISBN 978-80-271-0121-4.
 • SLÁMA, Ondřej, KABELKA, Ladislav a VORLÍČEK, Jiří. Paliativní medicína pro praxi. 2. vydání. Praha: Galén, 2011. ISBN 978-80-7262-849-0.
 • SOCHOR, Marek, ZÁVADOVÁ, Irena a SLÁMA, Ondřej, ed. Paliativní péče v onkologii. Praha: Mladá fronta, 2019. ISBN 978-80-204-4223-9.
 • SZONOWSKÁ, Barbora. Paliativa v nefrologii. Podpůrná a paliativní péče u pacientů s onemocněním ledvin. Praha: Maxdorf, [2019]. ISBN 978-80-7345-603-0.
 • VORLÍČEK, Jiří ADAM, Zdeněk, POSPÍŠILOVÁ Yvona a kol. Paliativní medicína. 2., přeprac. a dopl. vydání. Praha: Grada, 2004. ISBN 80-247-0279-7.