Co zařídit po úmrtí blízkého

Období po úmrtí blízkého člověka není jen dobou truchlení a zvykání si na novou realitu, zároveň je třeba řešit mnoho neodkladných úředních záležitostí. Nabízíme základní informace, které vám mohou pomoci se v nové situaci zorientovat, a usnadnit vám tak nelehké období po smrti blízkého.

Co zařídit při péči a po úmrtí blízkého

Po smrti blízkého člověka je třeba řešit řadu záležitostí ve věcech pohřbu, pobírané sociální podpory, dokladů zemřelého nebo přepisu smluv. Pozůstalým též může vzniknout nárok na výplatu sirotčího či vdovského nebo vdoveckého důchodu. Majetek a případné dluhy zemřelého se stávají předmětem dědického řízení.

Podkapitoly

1 6

Způsob rozloučení s naším blízkým může mít mnoho podob a záleží především na přáních zesnulého a jeho nejbližších, jak se se zemřelým rozloučí. Zacházení s lidskými ostatky má nicméně svá pravidla a v souvislosti s úmrtím blízkého a rozloučením se s ním je třeba řešit řadu úředních i praktických záležitostí.

2 6

Po úmrtí blízkého je třeba věnovat pozornost povinnostem spojeným s pobíranou sociální podporou, doklady zemřelého či jeho podnikáním. Rovněž je třeba řešit záležitosti ohledně jeho zaměstnání, financí, přepisu smluv nebo přechodu nájmu.

3 6

Po smrti manžela či manželky má pozůstalý nárok na vdovský či vdovecký důchod, pokud splní všechny nezbytné administrativní podmínky.

4 6

Sirotčí důchod náleží v případě splnění zákonných podmínek nezaopatřenému dítěti, zemřel-li mu rodič, osvojitel nebo osoba, která o dítě pečovala na základě rozhodnutí soudu o svěření dítěte do péče. Po zemřelém pěstounovi nárok na sirotčí důchod nevzniká.

5 6

V rámci dědického řízení přechází pozůstalost po zemřelém na jeho dědice.

6 6

Digitální svět hraje v našich životech čím dál větší úlohu, a stále významnější roli tak hraje i elektronické dědictví. Následující řádky přibližují, jakým způsobem lze vypořádat elektronickou pozůstalost v případě nejčastěji využívaných online služeb.