Úvodní kapitola → Bolest
1 4

Pravidla léčby bolesti

Léčba chronické bolesti se odvíjí od základního onemocnění, které bolest způsobuje, mechanismu bolesti, preferencí pacienta a také od odhadované délky přežití. Jinak budeme postupovat u nemocného s předpokládanou délkou života v letech či měsících a jinak u pacienta, před kterým leží spíše dny života. Léčba chronické bolesti je založena na víceúrovňovém systému, který kromě různých léků využívá i dalších metod, jako je například rehabilitace, fyzioterapie, pravidelné cvičení, některé invazivní výkony, působící přímo na nervový systém a řadu dalších postupů. Léky mají být podávány pravidelně, nikoli jen podle potřeby. Je důležité zohledňovat konkrétního pacienta – jeho celkový stav, případné další nemoci a také jeho preference.

Již mnoho let je v léčbě chronické, především nádorové bolesti, využíván takzvaný žebříček léčby bolesti. Ten popisuje jednoduchým způsobem volbu různých léků podle intenzity bolesti a dosavadní léčby. Nejdříve využívá jednoduché zbraně a potom ty složitější.

U části nemocných i s nádorovou bolestí dostačují běžné léky proti bolesti – analgetika, nesteroidní antirevmatika či spasmolytika, např. paracetamol (Paralen, v kombinaci s codeinem Korylan), acetylsalicylová kyselina (Acylpyrin), ibuprofen (Ibalgin), diclofenac (Dolmina, Diclofenac Duo, Veral), metamizol s pitofenonem (Algifen). Léčiv a zvláště firemních preparátů je dnes doslova záplava. Liší se silou i nežádoucími účinky (např. možností vzniku žaludečního vředu a krvácení). Informujte se o nich, nepřekračujte uvedené maximální denní dávky a vždy informujte svého lékaře, jaké volně prodejné léky užíváte.

Pokud běžná analgetika nestačí, nasazují se silnější léky, především tramadol (Tramal, Tralgit), dihydrocodein (DHC continus) atd. Jestliže ani tyto léky netlumí bolest dostatečně, přijdou ke slovu silná analgetika – anodyna, např. morfin, buprenorfin, fentanyl. K dispozici jsou kromě injekcí i tabletové přípravky s pomalým uvolňováním účinné látky (MST continus, Vendal) či speciální náplasti, z nichž se lék uvolňuje postupně během mnoha hodin (Durogesic, Transtec). Tyto léky je důležité podávat v pevném časovém schématu, aby nedošlo k rozvoji závažné bolesti. Případnou průlomovou bolest si pak tlumí pacient užitím doplňkových tablet, speciálních rychle rozpustných tablet, nosních sprejů, kapek nebo injekcí. Existují i složitější systémy pacientem řízené protibolestivé léčby, kdy nemocný ovládá injekční dávkovač s vyústěním např. do páteřního kanálu.

Pravidla léčby chronické bolesti

Užívání léků, především v kombinaci, vyžaduje přesnost a věrnost určitým pravidlům.

Většinou je podáváme orálně, ústně nebo ve formě náplastí. Tak se léky vstřebávají pozvolna a udržují stabilní hladinu.

Jak užívat léky proti chronické bolesti

  1. Léky podávejte „podle hodin”, tedy pravidelně, podle rady lékaře. Pokud bolest ustoupila, je to důkaz správné léčby a nikoli důvod k vysazení léku! Na „usazení“ léčby je třeba čekat většinou několik dní.
  2. Když se objeví nová nebo zhoršená bolest, jako „první pomoc” podejte pouze ten lék, který byl k tomu lékařem určen. Dávky ostatních léků nezvyšujte ani nezkracujte intervaly. Pokud se spotřeba „SOS léku“ zvyšuje, kontaktujte lékaře.
  3. Tabletky nedrťte, nelámejte, nerozpouštějte; často se tím změní jejich účinek. Pokud se s konkrétním lékem smí zacházet jinak, lékař vás upozorní.
  4. Bez porady s lékařem neužívejte žádné jiné léky.
  5. Pamatujte na to, že i „pouhé” vitaminy či potravní doplňky mohou změnit účinek léků.
  6. U starších, vyčerpaných, spavých nemocných zajistěte kontrolu nad podávanými léky.
  7. Nestyďte se požádat lékaře o podrobné vysvětlení, jak léky podávat. Osvědčil se písemný podrobný rozpis ve formě tabulky na den či týden.
  8. U nově nasazeného léku se informujte na jeho případné nežádoucí účinky a po rozumnou dobu se pokuste je snášet. Přetrvávají-li příliš dlouho, kontaktujte lékaře.
  9. Obávané nežádoucí účinky opioidů (nevolnost, zvracení, ospalost) jsou přechodné a organismus si na ně brzy zvykne. Zácpa způsobená opioidy však nepomine a je třeba jí předcházet po celou dobu léčby.
  10. Pokud na Vaši bolest dobře zabírá nějaké analgetikum, ale nevyhovuje jeho forma či způsob podání do organismu, poraďte se s lékařem. Často je možné najít jiný způsob aplikace.

Pokračujte ve čtení

2 4

Léky proti bolesti jsou velmi efektivní, mají však různé nežádoucí a nepříjemné účinky. Těm je důležité předcházet mimo jiné i proto, aby nemocný byl ochoten léky vůbec užívat. Základním pravidlem je správná dávka ve správném intervalu.

3 4

Užívání opioidů je opředeno strachem pacientů i jejich lékařů. Přitom platí, že se jedná o léky, které na bolest dobře fungují a jsou bezpečné. Opioidy se používají k tlumení bolesti, když slabší analgetika nezabírají. To platí bez výhrad pro bolest způsobenou nádorovým onemocněním a s výhradami i pro bolesti nenádorového původu.

4 4

Nebojte se bolesti. V pokročilých stádiích zvláště nádorových onemocnění sice patří k nejobávanějším potížím, ale v současnosti také k nejlépe zvládnutelným. Pokud se nedaří bolest účinně zvládnout, bývá na vině nikoli závažnost choroby, ale nedostatečná úroveň léčby bolesti.