44

Obavy z léčby bolesti

Nebojte se bolesti. V pokročilých stádiích zvláště nádorových onemocnění sice patří k nejobávanějším potížím, ale v současnosti také k nejlépe zvládnutelným. Pokud se nedaří bolest účinně zvládnout, bývá na vině nikoli závažnost choroby, ale nedostatečná úroveň léčby bolesti.

Poslední aktualizace stránky proběhla dne 24. 9. 2015

Základní zásada léčby chronické závažné bolesti, např. nádorové, zní: bolesti je třeba předcházet, nenechat ji rozvinout, udržovat dlouhodobě bezbolestný stav či míru obtíží, která neruší kvalitní život, běžné činnosti ani spánek. Je chybou ulevovat, teprve když se silná bolest rozvine. Rozhodující není jakási objektivní povaha bolesti, ale subjektivní prožitek nemocného, jeho míra obtíží. Staňte se experty v léčbě bolesti. Máte právo na podrobné informace o možném léčení i na účast při jeho modulování. Jde o vaši nemoc, vaši bolest a o hrozbu vašeho utrpení. Lékař je váš odborný poradce.

Neublíží mi to množství tabletek?

Opravdu léčit bolest nelze jednou pilulkou. Nezřídka dojdeme k užívání dvaceti pilulek denně, z nichž jen některé jsou proti bolesti, jiné chrání žaludek, další zabraňují nevolnosti, jiné jsou proti zácpě a ještě další působí proti nervozitě a nespavosti. Navíc, jak jsme již viděli, účinek mnoha léků „vydrží“ jen čtyři až pět hodin a musíme je brát čtyřikrát až pětkrát denně.

Je snadné užívání léků ukončit?

Když pomine bolest (dojde ke zlepšení v průběhu nemoci), každý lék může být vysazen v průběhu několika málo dní, podle přesných podmínek postupného snižování dávek. Jinými slovy, léky použité k léčení bolesti mohou vést ke snášenlivosti, ne však k závislosti jako drogy.

Pokud z nějakého důvodu není možné lék přijímat orálně, od bolesti není pomoci?

Někdy se vytvoří podmínky, že není možné léky přijímat ústy (záněty úst, krvácející žaludeční vřed, opakované zvracení atd.). Proto je vhodné přejít k jiným způsobům. Nejrozšířenější a nejjednodušší je podávání přes tkáň pomocí náplastí, které se lepí na suchou kůži a postupně (během tří dní) uvolňují lék proti bolesti.

Při obtížích přijímat léky orálně je velmi jednoduchý způsob podkožní cestou. Velmi tenká jehla se vpíchne pod pokožku a léky jsou neustále přiváděny pomocí pumpičky, abychom se vyhnuli nepříjemnému množství injekcí během dne, jak to znají diabetici.

Mnoha nemocným, kteří prošli (nebo procházejí) chemoterapií, se dávají infuze přímo do žíly, která ústí do srdce (port-a-cath). Tito nemocní mohou přijímat léky proti bolesti daleko účinněji (a v mnohem menších dávkách) než v případě podávání ústy nebo pod kůži. Tento způsob je proto hodnotnou a stále více používanou alternativou ke dvěma tradičním způsobům.

Bojím se užívat antidepresiva

Dlouhodobý charakter nemoci často silně působí na vnitřní odolnost nemocného. Optimismus může být vystřídán smutkem a malomyslností, zvláště pokud byly k těmto postojům sklony již dříve. Stále častěji se objevují slzy, někdy vystřídané úzkostí a hněvem. Jistý stud brání přiznat tuto situaci, která však naopak musí být zvládnuta okamžitě a lékař ví, jak pomocí léků zabránit, aby se z ní vyvinula opravdová deprese. Svěřte se tedy bez obav, že budete považováni za „slabé“.

Antidepresiva se také používají k tišení zvláštních druhů bolesti (např. bolest se svěděním apod.), i když se nejedná o skutečnou depresi. Žádejte tedy vysvětlení, pokud Vám není jasný důvod, proč Vám byly předepsány tyto léky.

Užívání morfinu znamená, že se staneme drogově závislými?

To je nejrozšířenější obava těch, kteří musejí užívat léky proti bolesti. Drogová závislost vzniká při užívání léků z jiných důvodů, než je utlumení bolesti. Je také užitečné vědět, že dávky léků na bázi opiátů, které se užívají týdny, se musí postupně zvyšovat, aby se dosáhlo stejného účinku. Říká se tomu snášenlivost a to platí pro mnoho léků užívaných dlouhodobě.

U některých nemocných přetrvává strach z nasazení silných opiátových analgetik, které chápou jako známku zvláště zlé prognózy, dokonce jako nebezpečné podlomení obrany organismu. Není tomu tak a mnoho nemocných stále zbytečně trpí – spotřeba těchto léků u nás zaostává za zvyklostmi ve vyspělých zemích.

Podrobněji se o analgetické léčbě informujte u svého lékaře. V ČR existuje také poměrně hustá síť specializovaných ambulancí a oddělení pro léčbu bolesti. Kontaktujte je třeba prostřednictvím svého lékaře v případě, že Vaše bolest nebude zavedenou léčbou dobře zmírněna nebo Vás bude bolest připravovat o možnost klidného spánku.