Předchozí část → Mýty o opioidech , Úvodní kapitola → Bolest
4 4

Obavy z léčby bolesti

Nebojte se bolesti. V pokročilých stádiích zvláště nádorových onemocnění sice patří k nejobávanějším potížím, ale v současnosti také k nejlépe zvládnutelným. Pokud se nedaří bolest účinně zvládnout, bývá na vině nikoli závažnost choroby, ale nedostatečná úroveň léčby bolesti.

Základní zásada léčby chronické závažné bolesti, např. nádorové, zní: bolesti je třeba předcházet, nenechat ji rozvinout, udržovat dlouhodobě bezbolestný stav či míru obtíží, která neruší kvalitní život, běžné činnosti ani spánek. Je chybou ulevovat, teprve když se silná bolest rozvine. Rozhodující není jakási objektivní povaha bolesti, ale subjektivní prožitek nemocného, jeho míra obtíží. Staňte se experty v léčbě bolesti. Máte právo na podrobné informace o možném léčení i na účast při jeho modulování. Jde o vaši nemoc, vaši bolest a vaše utrpení. Lékař je váš odborný poradce.

Neublíží mi to množství tabletek?

Opravdu léčit bolest nelze jednou pilulkou. Nezřídka dojdeme k užívání dvaceti pilulek denně, z nichž jen některé jsou proti bolesti, jiné chrání žaludek, další zabraňují nevolnosti, jiné jsou proti zácpě a ještě další působí proti nervozitě a nespavosti. Navíc, jak jsme již viděli, účinek mnoha léků „vydrží“ jen čtyři až pět hodin a musíme je brát čtyřikrát až pětkrát denně.

Je snadné užívání léků ukončit?

Když pomine bolest (dojde ke zlepšení v průběhu nemoci), každý lék může být vysazen v průběhu několika málo dní, podle přesných podmínek postupného snižování dávek. Jinými slovy, léky použité k léčení bolesti mohou vést ke snášenlivosti, ne však k závislosti jako drogy.

Pokud z nějakého důvodu není možné lék přijímat ústy, jak zajistit dobrou léčbu bolesti?

Někdy nemocný není z nejrůznějších důvodů schopen léky přijímat ústy (záněty úst, krvácející žaludeční vřed, opakované zvracení atd.), proto je vhodné přejít k jiným způsobům. Nejrozšířenější a nejjednodušší je podávání přes tkáň pomocí náplastí, které se lepí na suchou kůži a odkud pozvolna uvolňují lék proti bolesti.

Další možností je podávání léků do podkoží. Velmi tenká jehla se vpíchne pod pokožku a léky jsou neustále přiváděny pomocí infuzní pompy nebo jednorázově. Některé léky existují ve formě kapek či sirupů nebo i čípků. Záleží na konkrétním léku a stavu pacienta.

Užívání morfinu znamená, že se staneme drogově závislými?

To je častá obava těch, kteří musejí užívat léky proti bolesti. Drogová závislost vzniká při zneužívání léků z jiných důvodů, než je utlumení bolesti.

Podrobněji se o analgetické léčbě informujte u svého lékaře. V ČR existuje také poměrně hustá síť specializovaných ambulancí a oddělení pro léčbu bolesti. Kontaktujte je třeba prostřednictvím svého lékaře v případě, že Vaše bolest nebude zavedenou léčbou dobře zmírněna nebo Vás bude bolest připravovat o možnost klidného spánku.