Co zařídit při péči

Zde naleznete souhrn nejdůležitějších informací týkajících se úřední a administrativní stránky péče o umírající, jaké jsou možnosti podpory pečujících osob a co dalšího může být třeba při péči o umírajícího řešit.

Co zařídit při péči a po úmrtí blízkého

Existuje několik důvodů, proč pečující osoba vstupuje do kontaktu s úřady. Nevyléčitelně nemocný člověk má pravděpodobně nárok na příspěvek na péči, který je poskytován těm, kteří z důvodu dlouhodobě nepříznivého stavu potřebují pomoc jiné fyzické osoby při péči o sebe a při zajištění soběstačnosti. Rovněž pečující osobě vzniká v určitých případech nárok na výplatu ošetřovného nebo dlouhodobého ošetřovného.

Někdy je třeba vyřídit opatrovnictví dospělé osoby, což umožňuje zákonné zastoupení zletilého občana, kterému byla omezena svéprávnost. Nastat může i situace, kdy bude třeba nemocného zastupovat pro příjem důchodu a pošty.

Podkapitoly

1 4

Příspěvek na péči je poskytován osobám, které z důvodu dlouhodobě nepříznivého stavu potřebují pomoc jiné fyzické osoby při péči o sebe a při zajištění soběstačnosti.

2 4

Ošetřovné a dlouhodobé ošetřovné jsou finanční příspěvky, jejichž účelem je pomoci pečujícím překlenout nepříznivou situaci spojenou s potřebou poskytovat celodenní péči blízkému.

3 4

Podpůrná opatření a opatrovnictví jsou nástroje, které pomáhají ošetřit situaci, kdy nemocný ztrácí schopnost samostatného právního jednání. 

4 4

Závažné onemocnění nezřídka omezí pohyblivost nemocného natolik, že není sám schopen vyřídit si běžné záležitosti jako je přebírání důchodu nebo doporučené pošty. Je proto třeba řešit v těchto záležitostech zastoupení nemocného pečujícím.