Předchozí část → Nechtěné účinky léků proti bolesti a jejich prevence , Úvodní kapitola → Bolest
3 4

Mýty o opioidech

Užívání opioidů je opředeno strachem pacientů i jejich lékařů. Přitom platí, že se jedná o léky, které na bolest dobře fungují a jsou bezpečné. Opioidy se používají k tlumení bolesti, když slabší analgetika nezabírají. To platí bez výhrad pro bolest způsobenou nádorovým onemocněním a s výhradami i pro bolesti nenádorového původu.

MÝTUS: Když už se jednou začne dávat morfin, je to ortel blízké smrti.

Morfin nebo jiný opioid je třeba podat tehdy, pokud bolest neustoupila po slabším léku. Nijak nesouvisí s prognózou choroby a očekávanou délkou života. Pod dohledem lékaře život nijak nezkracuje. U chronické nádorové bolesti je pacient ohrožen smrtí kvůli nádoru, nikoli kvůli morfinu.

MÝTUS: Zatím zkuste bolest vydržet. Kdybyste dostal morfin už teď, vyčerpali bychom si tím všechny možnosti.

Žádná nádorová bolest se nemá nechat bez léčby, protože se fixuje v centrální nervové soustavě a tím se dále zesiluje. Lékař je povinen ji léčit, stejně jako musí znát zásady podávání opioidů: neexistuje tak velká bolest, aby už na ni nezabíral žádný lék z opioidové řady.

MÝTUS: Opioidy se dávají pouze na nádorovou bolest, vždy v injekci, dvakrát až třikrát denně.

Opioidy nejsou určeny pouze pro nádorovou bolest. Přednost má vždy tzv. neinvazivní forma léku, tedy tablety, kapky, čípky, náplasti. Frekvence podávání se liší podle toho, na jak dlouho je konkrétní lék schopen zajistit stabilní hladinu analgetika v krvi.

MÝTUS: Nechci morfin. Nechci mít kromě rakoviny a bolestí navíc ještě drogovou závislost! Jak se jednou začne s morfinem, nevede z toho cesta zpět…

Nemocní, kteří užívají opioidy kvůli těžké bolesti, prakticky nejsou ohroženi vznikem psychické závislosti neboli narkomanie. Oni svůj lék nutně potřebují, podobně jako diabetik potřebuje svůj inzulin. Pokud by jej náhle vysadili, kromě zhoršení bolesti by jim bylo celkově velmi špatně — podobně jako diabetikovi bez inzulinu a astmatikovi bez kortikoidů. Postupné vysazování opioidů je však samozřejmě možné a běžné.

MÝTUS: Morfin i ostatní opioidy tlumí dechové centrum, takže je pacient ohrožen udušením.

Již samotná těžká bolest velmi silně stimuluje dechové centrum. Pacient, kterému zkušený lékař postupně přidává opioidy, se dechového útlumu skutečně bát nemusí.

MÝTUS: Pokud po podání morfinu nemocný zvrací, je to známka morfinové nesnášenlivosti a neměl by mu být už nikdy znovu podán.

Při prvním podání opioidů pociťuje část pacientů nevolnost nebo zvrací: je to častý, ale přechodný vedlejší účinek celé lékové skupiny. Pokud na to lékař včas myslí a zároveň podá léky proti zvracení, tzv. antiemetika, obtíže pominou a většinou se již nevrátí.

MÝTUS: Pokud po prvním podání opioidu spí pacient hluboce celou noc, dávka je zřejmě nebezpečně velká.

Často jsou nemocní krutou bolestí tak vysíleni, že v momentě úlevy od bolesti hluboce usnou, jakoby se snažili dohnat probdělé noci. Teprve po vyrovnání spánkového dluhu lze hodnotit, jak silně opioid pacienta tlumí. Útlum bývá častý, naštěstí však přechodný.

MÝTUS: Místo pořádného léku proti bolesti mi doktor nalepil nějakou náplast! Mám ji už 3 hodiny a bolest vůbec neustoupila!

Podávání opioidů transdermálně, v náplasti, je moderní a vysoce účinná forma. Na trhu jsou nyní dva odlišné preparáty, oba dostatečně účinné pro chronickou nádorovou bolest. Efekt se objeví až za 12 hodin po nalepení první náplasti, pak je však hladina v krvi stabilní a stačí náplast měnit po 3 dnech nebo 3 a ½ dnech – podle konkrétního léčivého přípravku. Prvních 12 hodin po nalepení tedy pacient skutečně úlevu nevnímá a musí mít zatím k disposici jiné analgetikum.

MÝTUS: Morfin je tak mocný, že zvítězí nad každou bolestí. Je nejúčinnější ze všech léků.

Morfin je účinné analgetikum, ale zdaleka není nejúčinnější z celé široké rodiny opioidů. Naopak některá bolest při poškození nervu po samotném morfinu neustoupí a daleko lépe zareaguje například na podávání antiepileptik. V praxi je morfin široce využíván pro svou dostupnost a mnohost svých lékových forem.

MÝTUS: Morfin i ostatní opioidy jsou extrémně nebezpečné svými vedlejšími účinky a nejsou vhodné pro starší nemocné.

Pokud je morfin podáván zkušeným lékařem podle pravidel vědy (lege artis), není o nic nebezpečnější než většina moderních léků. Každý účinný lék má své nežádoucí účinky. Právě u starých lidí je však podávání opioidů při velkých bolestech podstatně bezpečnější než široce rozšířené podávání antipyretik a nesteroidních protizánětlivých léků.

Pokračujte ve čtení

4 4

Nebojte se bolesti. V pokročilých stádiích zvláště nádorových onemocnění sice patří k nejobávanějším potížím, ale v současnosti také k nejlépe zvládnutelným. Pokud se nedaří bolest účinně zvládnout, bývá na vině nikoli závažnost choroby, ale nedostatečná úroveň léčby bolesti.