Lenka Váňová (uprostřed) na setkání advokátů hospicové a paliativní péče Advocacy Intensive (Washington 2018)
S Lenkou Váňovu o prosazování zájmů hospicové a paliativní péče i o srovnání práce v USA a u nás.

Portál Umírání.cz

Informační, poradenský a diskusní web provozovaný domácím hospicem Cesta domů, jehož smyslem je sdílet zkušenosti zdravotníků, sociálních pracovníků, psychoterapeutů a duchovních s dalšími lidmi v celé republice, kteří se dostali do nelehké životní situace  –  jsou vážně nemocní, pečují o umírajícího nebo jim zemřel někdo blízký.