Martina Špinková | foto Štěpán Špinka
S Martinou Špinkovou o zrodu Cesty domů, prvních 450 telefonátech do poradny, vídeňské cestě, pečování o nemocné i pozůstalé i o jejích plánech po předání postu šéfredaktorky nakladatelství.

Portál Umírání.cz

Informační, poradenský a diskusní web provozovaný domácím hospicem Cesta domů, jehož smyslem je sdílet zkušenosti zdravotníků, sociálních pracovníků, psychoterapeutů a duchovních s dalšími lidmi v celé republice, kteří se dostali do nelehké životní situace  –  jsou vážně nemocní, pečují o umírajícího nebo jim zemřel někdo blízký.