Péče o umírající a nevyléčitelně nemocné

Téma umírání a smrti se v posledních desetiletích z našich myslí vytrácí, přestože každému z nás do života bez pozvání vstupuje. O úmrtí známých osobností slýcháme ve zprávách, čas od času zemře někdo, koho jsme znali, nebo někdo, kdo nám byl blízký. A každý z nás se jednou ocitne v závěru svého vlastního života. 

Péče o nevyléčitelně nemocné

Umírání zcela přirozeně není tématem každodenní konverzace, zaslouží si však velmi specifickou pozornost. Protože když se život člověka jako jedinečné osobnosti chýlí ke konci, je každá chvilka neopakovatelná, a proto vzácná a nesmírně důležitá. 


Paliativní péče je zaměřena na kvalitu lidského života ve všech jeho dimenzích – fyzické, psychologické, sociální a spirituální. Má důležitou roli v životě pacientů s nevyléčitelným onemocněním a její význam roste s pokročilostí onemocnění, zejména v situaci, kdy již není možné další postup nemoci medicínsky ovlivnit. Vedle poskytnutí ulevujících léků se tým profesionálů v paliativní péči věnuje ošetření dalších starostí a nejistot, které blížící se závěr života nemocnému a jeho blízkým přinášejí. Mezi nejčastější témata umírajících pacientů patří úzkost z blížící se smrti, strach nemocného o své blízké, finanční zajištění rodiny, pocity viny či selhání, frustrace ze ztráty soběstačnosti a mnoho dalších. Také blízkým nemocného se v rámci paliativní péče dostává široké pozornosti, od poradenství při plánování a zajištění péče po podporu po emoční a psychické stránce.   
 

Podkapitoly

1 3

Paliativní péče si klade za cíl podpořit pacienta v hledání toho, co je pro něj osobně v životě s nevyléčitelnou nemocí důležité. Pomáhá zajistit takovou péči a podporu pro něj i jeho nejbližší, aby mohl žít důstojně a bez utrpení až do poslední chvíle.

2 3

S tématem paliativní a hospicové péče je spojena řada domněnek, očekávání a představ, které jsou velmi často mylné a vyvolávají mnoho obav. V této kapitole se snažíme rozptýlit ty nejčastější z nich.

3 3

Umírání a smrt jsou nedílnou součástí života, a odedávna se tak odráží i v umění. Literatura nebo filmy mohou v tomto ohledu představovat zdroj informací, porozumění či inspirace pro kohokoliv, koho se téma umírání a smrti jakýmkoliv způsobem dotýká.