Krátký život naší dcery dodnes vnímám jako přílet anděla

„Pořád jsem si říkal, že není možné, aby se nestal nějaký zázrak, aby se neuzdravila nebo alespoň po nějakou dobu nežila,“ vzpomíná na své pocity po narození dcery s vážnou nevyléčitelnou nemocí Petr Wiselka, profesí manažer v sociálních službách a terapeut. Dnes provází rodiny s dětmi v péči domácího hospice a vede svépomocnou skupinu rodičů, kterým zemřelo dítě.

Krátký život naší dcery dodnes vnímám jako přílet anděla

V roce 2014 se vám narodila dcera Elizabeth s vážnou genetickou vadou, tzv. Patauovým syndromem. Co všechno se tím pro vás změnilo?

Změnilo se hodně. Předtím jsem měl dvě zdravé děti a bral jsem to jako samozřejmost. Když jsme se během těhotenství dozvěděli, že budou nějaké komplikace, moc jsem tomu nechtěl věřit. Pak se Elizabeth narodila a já jsem si zase říkal, že není možné, aby se nestal nějaký zázrak, aby se neuzdravila nebo alespoň po nějakou dobu nežila. Asi po dvou dnech v nemocnici nám řekli, ať zavoláme kněze, pokud ji chceme pokřtít; domů že nám ji nedají, že to nemá smysl. Tehdy mi to začalo docházet. Ale pořád jsem s tím bojoval.

Nakonec jste ale z porodnice domů odešli.

V nemocnici byla skvělá zdravotní sestra. Viděla, jak moc chceme domů, a dala nám leták s tím, ať zajdeme do mobilního hospice Ondrášek, že se tam o nás určitě postarají. Zajeli jsme tam se ženou, věnovala se nám tehdy vrchní sestra, dnes paní ředitelka. Všechno domluvila tak, abychom mohli být propuštěni. Potřebovali jsme dýchací přístroj, ten v hospici neměli, tak pro něj ještě ten den zajeli do Olomouce.

V Ondrášku nás ujistili, že se nemusíme bát, že budou na telefonu, a jakmile budeme potřebovat, přijedou. Vnímali jsme jako obrovský zázrak, že něco takového existuje. Dodnes oceňuji, že nás vzali, přestože v té době neměli s novorozenci zkušenosti. Celých šest měsíců se o nás skvěle starali – od praktické pomoci, třeba s prvním koupáním, po zajištění specialistů. Jsem za to moc vděčný.

Jak jste šest měsíců Elizabethina krátkého života prožívali?

Přestože byla vážně nemocná a museli jsme všude nosit kyslík, žili jsme naplno. Jezdili jsme na dovolené a na rodinné akce, chodili jsme na procházky. Vnímal jsem to jako obrovský dar, obohatilo nás to o mnoho věcí, které bychom jinak nezažili – v manželském vztahu i v rodinném životě. Hospicové sestry nám jednou přinesly polský časopis, který měl na titulní straně citát: Mnozí lidé touží vidět anděla, ale já jsem ho mohl mít na rukou. Přesně tak jsem Elizabeth vnímal – jako anděla, který k nám přiletěl a o mnoho věcí nás obohatil.

Říkal jsem si, že musí žít, že se o ni postaráme. To, že by měla umřít, jsem odmítal.

Věděli jste ale, že nebude žít dlouho.

Každý jsme to prožívali jinak. Manželka se smrtí dcery nějakým způsobem počítala a uvědomovala si, že čím starší by byla, tím by péče o ni byla náročnější. Já jsem to, že by měla umřít, odmítal, nemohl jsem se s tím v žádném případě srovnat. Říkal jsem si, že musí žít, že se o ni postaráme. Ale přestože jsme každý měli jiný pohled, všechny, celou širší rodinu, nás to posunulo a jsme vděční, že jsme to mohli prožít.

Jak nakonec závěr Elizabethina života proběhl?

Bylo to takové symbolické. Blížily se moje narozeniny a říkal jsem si: „Jestli zemře, tak ať je to aspoň po narozeninách, abych ji tam mohl mít.“ A opravdu, bylo to tak, že do mých narozenin byla relativně v pořádku. Ten den jsem ji měl na rukou, smála se, byla veselá. Večer pak dostala silný průjem, a protože to bylo náhlé, jeli jsme na pohotovost. V nemocnici zjistili rozvrat metabolismu a ráno ji převezli do nemocnice v Ostravě. Tam za dva dny zemřela. Z narozenin mám natočené video, kde se směje – často jsem si pak tyto poslední momenty, kdy byla relativně v pohodě, pouštěl.

My muži se zavřeme a prožíváme smutek sami.

Říká se, že muži truchlí jinak než ženy.

Ano, dnes se mi to potvrzuje, když pracuji s rodinami, které prošly ztrátou. Chodil jsem tehdy sám do lesa a každý den na hrob, kde jsem si s Elizabeth povídal a pobrečel jsem si. Doma jsem ale vnímal, že musím být ten silný, kdo bude ženě a dalším členům rodiny oporou. Manželka měla prostor plakat, projevovat smutek. V praxi zažívám, že právě z toho někdy vznikne nepochopení – my muži se zavřeme a prožíváme smutek sami, ženy o tom potřebují mluvit. Také jsme občas měli střety, ale vyjasnili jsme si to – chodil jsem dál sám truchlit, ale vytvářel jsem i prostor, kdy jsme s manželkou společně mluvili o tom, co se stalo.

Zármutek jsme celá rodina prožívali rok a myslím, že je to úplně normální. V momentech, kdy jsme se kdokoli z nás podívali na místo, kde už nebyla postýlka, nám všem vyhrkly slzy z očí. Nebo přišla myšlenka a člověk začal brečet. Velice těžké to bylo i pro starší sourozence. Často jsme v té době chodili na hřbitov, nosili jsme tam Elizabeth květiny.

Co vám v té době pomáhalo?

Byli to lidé kolem nás, ať už ti z Ondrášku, nebo naši přátelé. Třeba jenom to, že někdo zazvonil a přinesl bábovku. Už když Elizabeth žila, uvědomil jsem si, že lidé, které jsem předtím vnímal jako přátele, se stali velice blízkými. Podobné to bylo s lidmi z hospice, se sestřičkami jsme navázali úzký vztah a byl jsem za to moc vděčný.

Odbornou pomoc jsme nevyužili. Chodily k nám návštěvy, pečovali o nás přátelé. Bylo moc důležité, že se neuzavřeli; často to tak bývá, lidé nevědí, o čem mluvit, je jim to nepříjemné, mají strach, že řeknou něco nevhodného. Nablízku zůstali i lidé z nemocnice, přijeli za námi za Elizabethina života a ozvali se i potom, když zemřela. Proto jsme neměli potřebu vyhledat odbornou pomoc.

Uvědomil jsem si, že se v rodinách dětských pacientů cítím dobře.

Dnes odbornou pomoc rodinám, kterým umírá nebo zemřelo dítě, sám poskytujete, působíte v hospici Strom života. Jak jste se k této činnosti dostal?

K této spolupráci jsem se dostal vlastně náhodou. Strom života měl v péči maminku, která umírala a měla pět dětí. Kamarádka, která tam působila jako poradkyně, zrovna odjížděla na dovolenou a obávala se, že paní brzy zemře. Poprosila mě, abych tam ještě zašel a paní podpořil. Hned při prvním setkání jsme si padli do oka, byli jsme si nějak blízcí; chodil jsem tam dva měsíce do návratu kolegyně. Pak přišla nabídka, zda bych chtěl na částečný úvazek do hospice nastoupit. Měl jsem mít dospělou klientelu, ale v době, kdy jsem se připravoval, zrovna propouštěli z nemocnice domů chlapečka s nádorem mozku a nebyl k ruce žádný jiný poradenský pracovník, tak jsem jel se zdravotníky já. A cítil jsem se v této roli moc dobře, bylo mi to blízké. Paní doktorka i kolega vrchní sestra viděli, že to funguje dobře, a od té doby dostávám dětské pacienty. Postupně uzrála myšlenka na zvláštní tým určený jen dětským pacientům. Ten právě vzniká, proto se školíme.

Podporujete rodiny i poté, co dítě zemře?

Ano. U dětských pacientů se většinou podílím na přípravách a realizaci rozloučení. Máme velkou tradici pohřbů doma, na zahradě, kdy pouštíme balónky s přáními, zasazujeme strom, dáváme urnu s popelem třeba do skalky. Rodinu doprovázím většinou po dobu jednoho roku. Někdy je to jen pár měsíců a s některými rodinami jsme v kontaktu už dva roky. Máme také svépomocnou pozůstalostní skupinu rodičů, kteří ztratili dítě, scházíme se jednou do měsíce a nedávno jsme byli na prodlouženém víkendu na horách. Je fajn, když ti, kteří už něco překonali, mohou zkušenosti předávat těm, kdo jsou v situaci nově. Ne všichni toho využijí, nikoho nenutíme. Skupina se schází v proměnlivém množství, je to asi 7 rodin. Je tam prostor pro témata, která se jinak neotevírají. Zrovna naposledy rodiče mluvili o duchovních věcech. Zdaleka ne všichni jsou věřící, téma je zaujalo, bylo to moc zajímavé.

Vrátím se ještě k životu a smrti Elizabeth. Uvědomil jste si něco, nad čím jste do té doby neuvažoval?

Vedle toho pokladu spočívajícího v přátelích jsem si uvědomil smrtelnost a to, že nic není samozřejmost. Že i na věřící přicházejí zlé věci. A zůstala mi naděje, že jednou zase budeme s Elizabeth spolu. Na to se těším.

Ptal/a se: Linda Tichotová Fryčová