Tento článek z médií je součástí seriálu Bolest a její léčba

Léky z trezoru

Proč se v české medicíně šetří s opioidy a jaké utrpení to způsobuje pacientům.

Současná situace kolem opioidů tedy přináší zajímavý paradox. Ze socialismu si neseme dědictví „silových řešení“, kdy lékaři často nepřipouštějí žádnou diskusi o léčbě a dialog s pacientem je nežádoucí. Opioidy přitom k těmto silovým řešením svým způsobem patří. Jejich většímu využití nahrává i legislativa, přesto zůstávají mezi lékaři nepopulární. Ačkoli žijeme v zemi, která skýtá značná privilegia pro ty, jimž by mohla léčba opioidy pomoci, stále zůstáváme především v zajetí mýtů, které se k těmto lékům dlouhá léta vážou.

Zbytek článku „Léky z trezoru“ si můžete přečíst na webu časopisu Respekt.

Článek připravil/a:
Jakub Hein