Je zákonná povinnost sdělit místo uložení urny nemanželské dceři zesnulého?

Odpověď na dotaz ze dne 13. května 2020 zobrazit původní dotaz
Tedy jestli je urna majetkem vystavilele pohřbu,jak se má nemanželské dcera dovědět kde se nachází urna s ostatky jejího otce?existuje zákon který ukládá povinnost ji to zdelit?
Marcela
Ptáte se nás, jakým způsobem se může nemanželská dcera dozvědět, kde je uložena urna jejího otce. Zajímá Vás, jestli povinnost jí to sdělit vyplývá ze zákona.

Vážená paní Marcelo,

je pochopitelné, že dcera chce vědět, kde je uložena urna s ostatky jejího otce.

V poradně nám bohužel není známo zákonné ustanovení, které by ukládalo povinnost sdělit informace o místě pohřbení. Pro představu o právním rámci, který by Vám v závislosti na konkrétní situaci mohl poskytnout zákonnou oporu, si můžete přečíst v této odpovědi v naší internetové poradně. O konkrétní situaci se můžete poradit v občanské poradně nebo s právníkem.

Nejjistější cesta, jak zjistit místo uložení urny, povede nejspíš přes informace od příbuzných, známých, sousedů. Pokud byla urna uložena na veřejném pohřebišti, může se ji povést dohledat – inspirovat se můžete např. v této odpovědi. Pokud urna na veřejném pohřebišti uložena nebyla (zákon tuto povinnost neukládá), tak ji těmito způsoby nedohledáte.

Držím palce, aby se cestu k informacím povedlo najít.

S pozdravem

Monika Vaníčková