Položit dotaz v poradně

V této poradně na vaše dotazy odpovídají lékaři, psychoterapeuti, sociální pracovníci a právníci.

Pravidla poradny

 • na dotazy odpovídají pracovníci Cesty domů zdarma, a to ve lhůtě do 10 pracovních dnů
 • zodpovězený dotaz bude v poradně zveřejněn, aby mohl pomoci i ostatním
 • před zadáním nového dotazu doporučujeme zkusit najít odpověď v databázi již zodpovězených otázek
 • na právnické dotazy odpovídáme v okruzích dříve vyslovené přání, dědické řízení a eutanázie
 • před zadáním dotazu, který se týká vdovských (vdoveckých) důchodů si prosím podrobně pročtěte informace zpracované sociální pracovnicí o vdovských, vdoveckých a sirotčích důchodech, odpověď pravděpodobně najdete již tam
 • pro zadání dotazu je třeba vyplnit funkční emailovou adresu (nebude nikde zveřejněna)
 • pokud email nechcete zadávat, máte možnost položit dotaz anonymně osobně či telefonicky prostřednictvím poradny Cesty domů
 • pokud potřebujete akutní pomoc, obraťte se na Linku důvěry

S jakými tématy nelze očekávat konkrétní odpověď odborníka:

 • s určením diagnózy
 • s posouzením možností léčby s cílem uzdravení
 • s určením časové prognózy vývoje onemocnění mimo oblast paliativní medicíny
 • se závislostmi
 • s psychickými a psychiatrickými potížemi, které nesouvisí s úmrtím
 • s rodinnými nebo vztahovými problémy, které se netýkají umírání a smrti
 • s tématy, která se týkají dlouhodobé péče (například o člena rodiny se zdravotním postižením)
 • s výpočtem výše důchodů
 • s odhadem konkrétního rozdělení a výše dědictví, řešení pozůstalosti v/ ze zahraničí
 • s řešením finanční tísně v případě, že situace není důsledkem péče o umírajícího

Vložte svůj dotaz

Zadejte jméno nebo přezdívku.
Jak byste se charakterizovali?
Kdo by měl na váš dotaz odpovědět?
Rozepište svůj dotaz co nejpodrobněji. Čím konkrétnější bude, tím konkrétnější bude i odpověď.