Položit dotaz v poradně

V této poradně na vaše dotazy odpovídají lékaři, psychoterapeuti, sociální pracovníci a právníci.

Pravidla poradny

 • na dotazy odpovídají pracovníci Cesty domů zdarma, a to ve lhůtě do 6 pracovních dnů
 • zodpovězený dotaz bude v poradně zveřejněn, aby mohl pomoci i ostatním
 • před zadáním nového dotazu doporučujeme zkusit najít odpověď v databázi již zodpovězených otázek
 • na právnické dotazy odpovídáme v okruzích dříve vyslovené přání, dědické řízení a eutanázie
 • před zadáním dotazu, který se týká vdovských (vdoveckých) důchodů si prosím podrobně pročtěte informace zpracované sociální pracovnicí o vdovských, vdoveckých a sirotčích důchodech, odpověď pravděpodobně najdete již tam
 • pro zadání dotazu je třeba vyplnit funkční emailovou adresu (nebude nikde zveřejněna)
 • pokud email nechcete zadávat, máte možnost položit dotaz anonymně osobně či telefonicky prostřednictvím poradny Cesty domů
 • pokud potřebujete akutní pomoc, obraťte se na Linku důvěry

S jakými tématy nelze očekávat konkrétní odpověď odborníka:

 • s určením diagnózy
 • s posouzením možností léčby s cílem uzdravení
 • s určením časové prognózy vývoje onemocnění mimo oblast paliativní medicíny
 • se závislostmi
 • s psychickými a psychiatrickými potížemi, které nesouvisí s úmrtím
 • s rodinnými nebo vztahovými problémy, které se netýkají umírání a smrti
 • s tématy, která se týkají dlouhodobé péče (například o člena rodiny se zdravotním postižením)
 • s výpočtem výše důchodů
 • s odhadem konkrétního rozdělení a výše dědictví, řešení pozůstalosti v/ ze zahraničí
 • s řešením finanční tísně v případě, že situace není důsledkem péče o umírajícího

DO 15.5. BOHUŽEL NA DOTAZY NEMŮŽE PRÁVNÍK ODPOVÍDAT. Pokud se na poradnu chcete obrátit s dotazem ohledně dědického řízení apod., dotaz v internetové poradně nyní nepokládejte. Je možné se obrátit na některou z občanských poraden, které poskytují základní právní poradenství zdarma, případně oslovit advokáta. Pokud budete chtít dotaz adresovat naší poradně, je potřeba jej položit po 15.5. Na dříve položené dotazy nemůžeme reagovat. Děkujeme za pochopení.

Vložte svůj dotaz

Zadejte jméno nebo přezdívku.
Jak byste se charakterizovali?
Kdo by měl na váš dotaz odpovědět?
Rozepište svůj dotaz co nejpodrobněji. Čím konkrétnější bude, tím konkrétnější bude i odpověď.