S bratrem jsme se nedohodli na pohřbu otce, odmítá vydat urnu. Jak ji získám nebo zjistím místo uložení?

Odpověď na dotaz ze dne 18. července 2018 zobrazit původní dotaz
Dobrý den, před nedávnem nám bohužel zemřel v rodině otec. S bratrem nemáme dobré vztahy a dohoda o pohřbu se nám nepovedla, otec tedy dodnes neměl pohřeb. Díky své aktivitě získal bratr urnu a odmítá jí vydat nebo sdělit jak s ní naložil. Existují nějáké cesty, jak se k ní dostat abychom mohli vypravit pohřeb případně zjistit místo pochování? Normální dohodou to s ním bohužel nejde. Díky moc!
Mirek
Pozor, tato odpověď je více než 6 měsíců stará a nemusí proto být již aktuální!

Dobrý den,

domnívám se, že pokud s bratrem nebude možná dohoda, bude jedinou variantou řešení situace podání žaloby. Doporučuji obrátit se na advokáta a společně s ním zvážit další postup. Před podáním žaloby lze bratrovi prostřednictvím advokáta zaslat výzvu k řešení situace a v dopise nastínit, jaké další kroky jste připraven podniknout. Odkázat se lze především na ustanovení §92 a §114 občanského zákoníku.

Ust. §92 občanského zákoníku stanoví, že naložit s lidskými pozůstatky a s lidskými ostatky způsobem pro zemřelého nedůstojným se zakazuje a že, nejsou-li lidské ostatky uloženy na veřejném pohřebišti, má na jejich vydání právo osoba, kterou člověk před svou smrtí výslovně určil; jinak postupně jeho manžel, dítě nebo rodič, příp. dědic. Ust. §114 občanského zákoníku říká, že člověk má právo rozhodnout, jaký má mít pohřeb. Nezanechá-li o tom výslovné rozhodnutí, rozhodne o jeho pohřbu manžel zemřelého, a není-li ho, pak děti zemřelého.

Z Vašeho dotazu nevyplývá, zda s Vámi situaci řeší také Vaše matka (resp. manželka Vašeho otce). Jak z uvedených ustanovení vyplývá, manžel zesnulého má totiž přednostní právo na vydání ostatků a na rozhodnutí o tom, jakým způsobem má být zemřelý pohřben. Ve sporu s Vaším bratrem by tedy měla lepší pozici a oporu v zákonných ustanoveních. Občanský zákoník bohužel neupravuje, jakým způsobem konkrétně postupovat v případě sporu mezi dětmi zemřelého. S odkazem na uvedená ustanovení by zřejmě bylo možné argumentovat (a v soudním sporu případně třeba prokázat), že jste byl otcem určen jako osoba, které mají být ostatky vydány, příp. že otec zanechal pokyny k tomu, jakým způsobem si přál být pohřben, a že tyto pokyny nejsou Vaším bratrem respektovány.

S pozdravem

Barbora Vráblová