Otec zemřel před 8 lety, nevídali jsme se. Kde zjistím informace o pohřbu a závěti?

Odpověď na dotaz ze dne 30. 3. 2020 zobrazit původní dotaz

Dobrý den přeji.
Před 8 lety mi zemřel otec se kterým jsem se nevídal. Byl jsem ale v kontaktu s jeho otcem a jeho sestrou. Po jeho smrti mi bylo řečeno, že není co dědit, protože měl dluhy a ať se raději ani dál nestarám. Tenkrát jsem to z mladické nerozvážnosti nechal být. Máj ještě po otci sestru, ta byla ještě mladší a otce ani neznala, poslechla tedy také tetu. Ta nám ani nebyla schopna říci, kde tátu pohřbili a kdy byl pohřeb ač jsem ji o to prosil. Doteď nevíme vůbec nic. Kde se dají prosím dohledat informace o jeho pohřbu a o jeho závěti? Předem děkuji za odpověď. S pozdravem Novák

Petr Novák

Před 8 lety Vám zemřel otec, se kterým jste se nevídal. Ohledně dědického řízení Vám tenkrát příbuzní sdělili, že zbyly jen dluhy. Ohledně data pohřbu a místa pohřbení se Vám odpovědí nedostalo. Ptáte se, kde zjistit informace o pohřbu a závěti.

Vážený pane Nováku,

je pochopitelné, že chcete vědět, kde byl pohřben Váš otec i že Vás napadají otázky ohledně dědického řízení, u kterého jste nebyl přítomen.

Pro vyhledání informací o místě pohřbení a pohřbu neexistuje centrální databáze. Nejjistější cesta k těmto informacím obvykle vede přes příbuzné, známé, příp. sousedy. Je také možné zkusit kontaktovat správu hřbitova v místě, kde odhadujete, že mohl být otec pohřben — např. v místě, kde bydlel či v místě, kde se nachází rodinný hrob, příp. v místě úmrtí – tam by byl pohřben, pokud se jednalo o pohřeb sociální. Nicméně pokud pohřeb proběhl žehem, tak je možné, že urna nebyla na hřbitově vůbec uložena, nebo nebylo její uložení nahlášeno. Pražské hroby lze vyhledávat přímo na webu Správy pražských hřbitovů. Mezi další online zdroje patří České hřbitovy nebo mezinárodní iniciativa Billion Graves.

Pokud Vám není známo datum a místo úmrtí, je možné požádat o Výdej údajů z evidence obyvatel.

Co se týče informací o závěti a o dědickém řízení obecně, tak můžete požádat okresní soud příslušný dle trvalého pobytu otce o nahlédnutí do dědického spisu. Žádost je třeba podat písemně a uvést důvody, pro které chcete do spisu nahlédnout. To je ze zákona možné, pokud máte na nahlédnutí právní zájem nebo pro to máte vážné důvody.

Držím palce na cestě za odpověďmi.

S pozdravem

Monika Vaníčková

Dotaz zodpovídá

Mgr. Monika Vaníčková

Mgr. Monika Vaníčková

poradenská pracovnice, poradce pro pozůstalé

Poradna je tu pro vás

Zadejte dotaz