Vyúčtování příspěvků pro opatrovníka

Odpověď na dotaz ze dne 12. 10. 2014 zobrazit původní dotaz

Dobrý den,starám se o mamku /80let,alzheimrova nemoc/je nesvépravná.Soud žádá roční vyúčtování peněz.Mamka má důchod a dostáváme sociální příspěvek na 4stupeň nemoci.Mám schovávat účtenky z obchodu,z lékárny atd.?Prosím poraďte mi .Děkuji Ludmila

Ludmila
Pozor, tato odpověď je více než 6 měsíců stará a nemusí proto být již aktuální!

Píšete, že se staráte o svoji maminku, která pobírá příspěvek na péče ve IV. stupni. Soud po Vás žádá roční vyúčtování peněz. Ptáte se, zdali si máte schovávat účtenky z obchodu, lékárny apod.

Dobrý den, paní Ludmilo,

z toho, co píšete, předpokládám, že jste se stala opatrovníkem Vaší maminky, což na Vás klade nárok ročního vykazování účetnictví u soudu, který Vás opatrovníkem stanovil.

Více informací ohledně správy prostředků a majetku opatrovaného:

V případě, že je maminka příjemcem důchodu, dávek státní sociální podpory (SSP) nebo má jiné příjmy, je třeba zajistit zasílání těchto prostředků na zvláštní účet k tomuto účelu zřízený tak, aby bylo možné přehledně s těmito prostředky disponovat ve prospěch maminky.

Pokud lze u maminky předpokládat jakékoliv pohledávky z důvodu půjček, spotřebitelských úvěrů apod., musí být tyto zjištěny a řádně plněny.

Z finančních prostředků je třeba zajistit veškeré platby nutné k běžnému životu (nájemné, inkaso, splátky apod.). Dále se tyto prostředky používají k zajištění nákupů potravin, léků, ošacení, jízdného, poplatků v lékařských zařízeních a dalších přání a potřeb maminky, pokud to její finanční situace dovoluje. Vždy by měla být snaha o vytváření alespoň skromných úspor využitelných při neplánovaných výdajích.

V situacích, kdy je třeba vydat výrazně vyšší částku, tedy nejedná se o běžný právní úkon, je nutné vždy žádat soud o svolení k právnímu úkonu (nákup či prodej nemovitosti, nákup nákladnějších zařízení apod.) Správa majetku opatrovaného musí být vedena přesně, přehledně a samostatně. Na žádost soudu musí být toto účetnictví předloženo.

Ano, je tedy důležité si schovávat účty a přehledně si vést všechny výdaje, které jsou čerpány z financí Vaší maminky.

Více informací naleznete na našem portále v sekci opatrovnictví dospělých.

S přáním všeho dobrého

Olga Stránská

Dotaz zodpovídá

Mgr. Olga Stránská

poradenská pracovnice

Poradna je tu pro vás

Zadejte dotaz