Těžko zvládám péči o onkologicky nemocného manžela. Kdyby nám dcera pomáhala, může čerpat nějaký příspěvek?

Odpověď na dotaz ze dne 17. března 2019 zobrazit původní dotaz
Pros8m o radu,je mi 68 let a můj manžel (72) je onkologicky nemocný a jeho stav je nevyléčitelný.Sama péči o manžela už těžko zvládám, mohla by mi v péči pomáhat naše dcera,která je zaměstnaná,ale je samoživitelka a,tak by mě zajímalo,jestli by o péči svého otce mohla zažádat a zda jí bude tato služba proplacená a jakou formou musí o péči zažádat.Jak dlouhou dobu by ji mohla čerpat .Lékaři stav mého muže označují za velice vá6ný,otec je odkázán na celodenní péči a já sama už to fyzicky ani psychicky nezvládám.Děkuji moc za odpověď.
Masopustová Ludmila
Píšete, že máte nemocného manžela, který potřebuje celodenní péči, jeho stav je vážný. Pro Vás je psychicky i fyzicky náročné se o něj starat. Mohla by pomoct Vaše dcera, která je zaměstnaná. Zajímá Vás, zda by péči o otce měla nějak proplacenou a jak je možné o to zažádat.

Dobrý den, paní Masopustová,

dcera může využít několik možností. Krátkodobým řešením je čerpání ošetřovného, které je ale možné čerpat maximálně 9 kalendářních dní. Také je podmínkou společná domácnost pečujícího a nemocného. Nevím, zda s Vámi dcera bydlí. Pokud ne, je možné požádat o zmírnění tvrdosti zákona. Vyplacená částka se vypočítává stejně jako u nemocenské.

Dlouhodobějším řešením může být dlouhodobé ošetřovné, které je možné čerpat až 90 dní. Nevýhodou je, že podmínkou pro možnost čerpání této podpory je, že nemocný se musí léčit nepřetržitě 7 dní v nemocnici a při propuštění je možné o toto domluvit s ošetřujícím lékařem. Tato možnost by tedy pro dceru byla dostupná pouze ve chvíli, kdy by byl manžel alespoň na týden hospitalizován a její zaměstnavatel by souhlasil s jejím uvolněním ze zaměstnání na dobu péče. V tomto případě není potřeba, aby žil nemocný s pečujícím ve společné domácnosti. I v tomto případě se částka vypočítává stejně jako u nemocenské.

Nevím, zda manžel pobírá příspěvek na péči. Pokud se někdo z důvodu svého zdravotního stavu nemůže o sebe starat, má nárok na tento příspěvek. Z něj si pak může hradit buď různé služby, které mu pomáhají (např. pečovatelská služba), nebo ty peníze může věnovat někomu blízkému, který se o něj stará. Výše příspěvku se odvíjí od toho, do kterého stupně je nemocný zařazen, aktuálně je to od 880 do 13 200 Kč měsíčně.

Případně se dá zvážit, zda by Vám pomohlo, kdyby část péče převzala pečovatelská služba, případně agentura domácí péče na pomoc se zdravotnickými sesterskými úkony. S péčí o nevyléčitelně nemocné Vám také může velmi dobře pomoct domácí (mobilní) hospic.

Kdyby nebylo možné, aby se dcera do péče více zapojila a na Vás je to už příliš, můžete společně zvážit možnost tzv. odlehčovacího neboli respitního pobytu, kde by manžel strávil třeba 14 dní, abyste si odpočinula. Informace o těchto službách Vám mohou dát na sociálním odboru příslušného městského úřadu. Pokud není možná péče doma, je na místě hledat vhodné pobytové zařízení (domov pro seniory, lůžkový hospic). Možností péče je více, ohledně vhodné varianty či porady se můžete obrátit na některou z hospicových poraden, které bývají při mobilních i lůžkových hospicích.

Moc bych Vám přála, abyste našla vhodnou pomoc při náročné péči o manžela.

Držím Vám palce,

Barbora Váchová