S partnerem máme dítě a druhé čekáme. Co je třeba zařídit, aby se mohl v případě mé smrti o vše postarat?

Odpověď na dotaz ze dne 10. 10. 2020 zobrazit původní dotaz

Dobrý den, pocházím z Polska v České republice žiju už 14 let. Spolu z partnerem (nejsme v manželství) máme jedno dítě a na cestě druhé. Prosím co musím zařídit by v případě moji smrti o všechno mohl se postarat partner?

Wioleta
Pozor, tato odpověď je více než 6 měsíců stará a nemusí proto být již aktuální!

Dobrý den, paní Wioleto,

jste z Polska, ale s partnerem žijete v České republice 14 let, máte spolu dítě a druhé čekáte. Zajímá Vás, jak zařídit věci pro případ Vašeho úmrtí tak, aby se partner mohl o vše postarat.
Chci nejprve ocenit Vaše odpovědné uvažování, kdy chcete zabezpečit pro případnou budoucí situaci vše tak, aby bylo postaráno o děti a partner nemusel čelit komplikacím, kterým bylo možné předejít. Nevím, zda je Váš dotaz čistě preventivním opatřením nebo zda je konkrétní důvod, pro který chcete znát své možnosti.

Nevím také, zda opatření, na něž se ptáte, zahrnují i sňatek či nikoli. Pokud byste se s partnerem rozhodli vzít, měl by jak právo péče o děti, tak právo nakládat s vaším společným majetkem.
Nejspíš Vás zajímá, jak situaci řešit za současného stavu, aniž byste uzavřeli manželství. Aby partner mohl v případě Vašeho úmrtí pečovat o vaše děti, je třeba, aby byl zapsán v jejich rodných listech jako otec. Děti by pak mohly po Vás pobírat sirotčí důchody, pokud splňujete potřebnou dobu pojištění atd., partner však na vdovecký důchod nárok mít nebude.

Bylo by rovněž vhodné sepsat závěť. Vaše děti budou nepominutelnými dědici, ale pokud v závěti neuvedete partnera jako toho, kdo má po Vás také dědit a má právo nakládat s majetkem, pak nebude mít nárok na nic z Vaší pozůstalosti.

Co lze udělat již nyní, pokud by Vám to přineslo jistotu a klid, je převod různých smluv na partnera — nájemní smlouva, smlouvy na energie, které máte v domácnosti zavedeny, dispoziční právo k Vašemu účtu apod. Více o tom, jak postupovat na úřadech po úmrtí blízké osoby se dočtete na tomto webu.

Pokud byste potřebovala více informací nebo praktickou pomoc při realizování Vašeho záměru, můžete využít služeb bezplatné porady s právníkem v některé z občanských poraden nebo služeb poradny Aperio v souvisejících otázkách.

Přeji Vám, abyste byla Vy i miminko v pořádku.

S pozdravem

Tereza Lepešková

Dotaz zodpovídá

Mgr. Tereza Lepešková

Mgr. Tereza Lepešková

sociální pracovnice a poradce pro pozůstalé, vedoucí internetové poradny

Poradna je tu pro vás

Zadejte dotaz