Pečuji doma o manžela s Huntingtonovou chorobou, jsem na úřadu práce. Mám nárok na nějaký příspěvek?

Odpověď na dotaz ze dne 3. října 2018 zobrazit původní dotaz
Dobrý den ! Mám nemocného manžela ve 4 stupni invalidity s Huntingtonovou chorobou. Z důvodu o peči jsem musela opustit zamestnání. Momentálně jsem vedená na úřadu prace, kde mi podpora končí měsícem listopad. Máme dvě malé děti 10 a 6 let. Do zaměstání nemohu nastoupit z důvodu péče o manžela ( zhoršení zdrav. stavu ). Můj příjem v zaměstnání činil cca 20 000 Kč, což nám velice chybí. Mám já manželka nárok na nějaký příspěvek při péči o nemocného ? Děkuji za odpověď. Přeji hezký den ! Nováková Petra
Nováková Petra
Pozor, tato odpověď je více než 6 měsíců stará a nemusí proto být již aktuální!
Popisujete, že se staráte o manžela, který potřebuje trvalou péči a zároveň máte malé děti. Kvůli péči o manžela jste odešla ze zaměstnání, zároveň Vám chybí příjem, o který jste tímto krokem přišla. Zajímáte se, zda máte nárok na nějaký příspěvek při péči o nemocného.

Dobrý den, paní Nováková,

nejdřív chci velmi ocenit, že se dokážete starat o takto nemocného manžela i o děti, to musí být asi hodně náročné.

Nevím, zda invaliditou míníte skutečně situaci, kdy je manžel v invalidním důchodu, nebo zda manžel pobírá příspěvek na péči. To jsou peníze určené pro toho, kdo se z důvodu svého zdravotního stavu nemůže kompletně postarat o své potřeby. Je možné podat si žádost na příslušné pobočce úřadu práce. Podle určeného stupně závislosti pak příjemce pobírá měsíčně příspěvek v rozmezí 88013 200.

Předpokládám, že manžel takto závažně nemocný má přiznaný nějaký stupeň invalidity. Pokud má druhý stupeň nebo vyšší, můžete péči o něj vykázat jako tzv. náhradní dobu pojištění, která se započítává do odpracovaných let potřebných pro přiznání starobního důchodu. Pečující osoba, pokud není zaměstnána, má také hrazeno zdravotní pojištění.

Píšete, že jste už ze zaměstnání odešla, přesto pro úplnost uvádím i novou formu podpory pro zaměstnance. Existuje možnost pobírat tzv. dlouhodobé ošetřovné, což je finanční podpora určená pro pečující, kteří zůstanou až 90 dní doma se svým blízkým a starají se o něj. Podmínkou ale je, že nemocný musí být nejméně 7 dní hospitalizován a při propuštění z nemocnice lékař potvrdí, že nemocný potřebuje celodenní péči po dobu nejméně 30 dní.

Je možné také probrat na úřadu práce, kam, jak píšete, aktuálně docházíte, zda byste měli jako rodina nárok na některou z forem státní sociální podpory nebo pomoc v hmotné nouzi.

Předpokládám, že znáte Společnost pro pomoc při Huntingtonově chorobě. Na jejich webu najdete různé praktické tipy i internetovou poradnu.

Přeji Vám mnoho sil.

Barbora Váchová