Otec dcery, se kterým jsme se nestýkali, zemřel. Jak zjistím kde je pohřbený? Jak řešit sirotčí důchod a dědictví?

Odpověď na dotaz ze dne 24. 11. 2023 zobrazit původní dotaz

Dobrý den,
dozvěděla jsem. se, že zemřel otec moji dcery.
Nežili jsme spolu, ani jsme se nestýkali. Dceru nevidal, je ale zapsaný v rodném listě.
Alimenty posílal pravidelně, neměli jsme však rozhodnutí od soudu, jen ústní dohodu.
Jakým způsobem se mohu dozvědět informace o pohřbu a místě uložení?
Jakou formou zažádat o sirotčí důchod? Potřebuji k tomu úmrtni list, když k němu nemám přístup?
Bude mě kontaktovat notář, ohledně dědictví?

Děkuji

Pavlína
Pozor, tato odpověď je více než 6 měsíců stará a nemusí proto být již aktuální!

Píšete, že jste se dozvěděla o úmrtí otce Vaší dcery, se kterým jste se nestýkali. Ptáte se, jakým způsobem můžete zjistit informace o pohřbu a místu jeho pohřbení. Dále se na nás obracíte s dotazem, jak vyřídit pro dceru sirotčí důchod a zda budete informována o dědickém řízení.

Dobrý den,

co se týče termínu a místa pohřbu, případně místa uložení, doporučovala bych Vám obrátit se na možného vypravitele pohřbu, tj. někoho z blízkých otce Vaší dcery, kdo jeho pohřeb pravděpodobně zařizoval. V této souvislosti je třeba brát v úvahu, že pozůstalí někdy volí pohřbení bez obřadu, kdy je tělo zpopelněno nebo uloženo do hrobu, aniž by byl uspořádán pohřeb se smutečním obřadem. Stejně tak někdy dochází k situaci, kdy se nikdo z blízkých k vypravení pohřbu nepřihlásí, a pohřeb tak zajišťuje obec, na jejímž území k úmrtí došlo, formou sociálního pohřbu. V takovém případě pak bývají ostatky obvykle uloženy na společném pohřebišti na místním nebo nejbližším hřbitově a informaci o uložení ostatků byste zjistila na obecním úřadě v místě úmrtí.

V případě, kdy by se Vám nepodařilo zjistit místo uložení ostatků od pozůstalých po otci Vaší dcery, je hledání tohoto místa bohužel poněkud komplikované, neboť v ČR neexistuje žádná centrální databáze, z níž by tuto informaci bylo možné zjistit. Začít pátrat můžete v místě úmrtí či místě, kde otec Vaší dcery pracoval a žil. V těchto místech je možné zkusit zkontaktovat správu hřbitova, která údaje o zemřelých pohřbených na daném pohřebním místě shromažďuje. Některé hřbitovy umožňují vyhledání hrobů online – to lze zkusit například na webu Správy pražských hřbitovů nebo na stránce České hřbitovy.

Ohledně sirotčího důchodu je třeba kontaktovat pobočku České správy sociálního zabezpečení v místě Vašeho trvalého bydliště. Žádost o sirotčí důchod s Vámi sepíše pracovník ČSSZ. Pokud bude k jejímu podání potřeba úmrtní list, může Vaše dcera jakožto osoba blízká, resp. Vy, pokud jste jejím zákonným zástupcem, požádat matriku v místě úmrtí o vydání druhopisu úmrtního listu. Pro více informací můžete kontaktovat call centrum ČSSZ na čísle 800 050 248.

Co se týče dědického řízení, Vaši dceru, resp. Vás, pokud jste jejím zákonným zástupcem, bude kontaktovat notář, kterému bude dané dědické řízení přiděleno.

S pozdravem

Zuzana Koutná

 

Dotaz zodpovídá

Mgr. Zuzana Koutná

PhDr. Zuzana Koutná

poradenská pracovnice

Poradna je tu pro vás

Zadejte dotaz