Můžu si sepsat DVP jako těhotná?

Odpověď na dotaz ze dne 26. 3. 2024 zobrazit původní dotaz

Dobrý den,
píšu za kamarádku. Čeká miminko a teď se jí vrátila rakovina, ze které se před dvěma lety vyléčila. Ví to chvíli, hledáme informace, co bude dál, může se stát, že se bude rozhodovat mezi jejím životem a životem miminka. Doktoři zatím mlží a nechtějí říct jasně, jak budou postupovat. Může si ona napsat do porodního plánu, jak si přeje, aby doktoři postupovali? Kdyby se nějak zhoršila, našli jsme na vašich stránkách, že existuje dříve vyslovené přání. To je to stejné jako porodní plán? Musí to lékaři dodržet? Prosím poraďte.
Děkuji Irena

Irena

Píšete, že Vaše těhotná kamarádka má rakovinu. Pomáháte jí zjišťovat informace pro případ, že by se rozhodovalo mezi jejím životem a životem miminka. Ptáte se, jestli své přání může sepsat do porodního plánu nebo do tzv. dříve vysloveného přání. Zajímá Vás, nakolik se tím musí lékaři řídit.

Dobrý den,

porodní plán a dříve vyslovené přání nejsou totožné dokumenty, byť oba vyjadřují přání ženy ve vztahu k průběhu porodu. Zatímco porodní plán je běžněji využívaný dokument, ve kterém si žena určuje, jak by měl porod probíhat (např. v jaké poloze, jaké zákroky žena odmítá, jaké má speciální potřeby), DVP míří přímo na situace, kdy žena nebude v budoucnu schopna vyslovit souhlas či nesouhlas s péčí. DVP je proto využíváno především v situacích, kdy pacient očekává ztrátu schopnosti rozhodovat o podobě zdravotní péče a pro tento případ dopředu souhlasí nebo naopak nesouhlasí s určitým typem péče nebo s určitými specifickými výkony.

Má-li se jednat o DVP podle zákona o zdravotních službách,  je třeba splnit zákonné požadavky na formu DVP. Jestliže DVP zákonné požadavky splňuje, musí se jím lékaři řídit. Více informací k samotnému DVP najdete v článku na tomto webu Umirani.cz v rubrice „Práva pacientů a rozhodování o péči“.

Pokud by v průběhu porodu nastaly komplikace, které by bezprostředně ohrožovaly plod, je možné, aby se lékaři odchýlili od dříve vysloveného přání ženy, případně aby nerespektovali přání ženy vyslovené v průběhu porodu. Ústavní soud v této souvislosti říká, že právo ženy na respektování autonomie vůle může být omezeno v situaci, kdy je ohrožen život rodícího se dítěte.

I z toho důvodu je velmi důležité, aby žena svá přání vyjádřená v porodním plánu nebo přímo v dříve vysloveném přání a možné scénáře prodiskutovala předem s ošetřujícím lékařem. Zároveň také platí, že pacientka má právo na poskytnutí informací o možných postupech, důsledcích a rizicích a o alternativách, lékaři proto nesmí žádným způsobem „mlžit“ a informace pacientce zatajovat, pokud o ně pacientka stojí. Pouze na základě dostatečných informací je možné činit informovaná rozhodnutí.

S pozdravem

Barbora Steinlauf

Dotaz zodpovídá

JUDr. Barbora Steinlauf, MA, Ph.D.

JUDr. Barbora Steinlauf, MA, Ph.D.

právnička v oblasti zdravotnického práva

Poradna je tu pro vás

Zadejte dotaz