Maminka pečuje plně o dědečka, který žádá o příspěvek na péči. Může si maminka pozastavit zaměstnání po dobu péče o něj?

Odpověď na dotaz ze dne 12. února 2020 zobrazit původní dotaz
Dobrý den, maminka se stará o dědečka (81let), který zůstal sám, nyní si vyřizuje příspěvek na péči. Vzhledem k tomu, že se musela za dědečkem přestěhovat nezvládne chodit do práce. Zaměstnání má na dobu neurčitou ale nechtěla by dát výpověď, lze zaměstnání nějak pozastavit po dobu péče o osobu blízkou? Předem moc děkuji za odpověď. Chalupová
Martina
Pozor, tato odpověď je více než 6 měsíců stará a nemusí proto být již aktuální!
Píšete o své mamince, která se stará o 81 letého dědečka, který žije sám a potřebuje péči. Maminka se k dědečkovi přestěhovala a nezvládne už dále chodit do zaměstnání. Dědeček si vyřizuje příspěvek na péči. Ptáte se, zdali si maminka může pozastavit svůj pracovní poměr po dobu péče o osobu blízkou. V zaměstnání nechce dát výpověď.

Dobrý den, paní Martino,

je hezké, že se chce maminka takto postarat o dědečka. Zároveň rozumím tomu, že to není pro maminku jednoduchá situace, když nechce přijít o své zaměstnání. V každém případě záleží na přístupu zaměstnavatele – může být ochoten snížit úvazek, poskytnout dlouhodobé neplacené volno nebo souhlasit s dlouhodobým ošetřovným, pokud by k němu byly splněny podmínky.

Jedna z cest, která se nabízí zaměstnanci, je možnost čerpat dlouhodobé ošetřovné. Dlouhodobé ošetřovné je možné čerpat po dobu maximálně 90 dní, jednou za 12 měsíců a musí mu přecházet 7 denní hospitalizace ošetřované osoby. Zákoník práce uvádí, že v souvislosti s dlouhodobým ošetřovným stanoví zaměstnavateli oprávnění, že může udělit písemně souhlas s nepřítomností zaměstnance v práci po dobu poskytování dlouhodobé péče. Tedy zaměstnavatel není povinen souhlas udělit jen v případě, že tomu brání vážné provozní důvody, které zaměstnanci sdělí. Podrobné informace naleznete na našem webu v textu Dlouhodobé ošetřovné.

Pokud by maminka musela zaměstnání opustit a Vašemu dědečkovi by byl přiznán příspěvek na péči II. stupně a výše, tak se doba péče bude mamince započítávat jako náhradní doba pro důchodové účely. Nevzniká také povinnost hradit sociální a zdravotní (nikoli nemocenské) pojištění.

V případě opuštění zaměstnání, se může maminka také evidovat na úřadu práce a pobírat podporu v nezaměstnanosti. Sociální a zdravotní pojištění pak opět hradí stát. Musí ale dostát všem povinnostem, které jsou na uchazeče o práci kladeny – mít volnou alespoň nějakou časovou pracovní kapacitu, dostavovat se na schůzky apod.

Přeji Vaší mamince zdárné vyřešení nelehké situace.

S přáním všeho dobrého

Olga Stránská