Máme nárok na finanční podporu, pleny a pomůcky, když pečujeme o ležící nemocnou?

Odpověď na dotaz ze dne 23. února 2021 zobrazit původní dotaz
Pečujeme doma o ležící manželku, která má rakovinu v pokročilém stavu. Je plně odkázána na spolubidlící ho syna a dceru. Máme nírok na bezplatné pomůcky, pleny apod,? Jaký mají nárok za pečovné a v jaké výši? Děkuji. Sovadina
Sovadina Ludvík
Pozor, tato odpověď je více než 6 měsíců stará a nemusí proto být již aktuální!
Obrátil jste se na nás, protože se staráte o vážně nemocnou ležící manželku, která je plně odkázána na péči syna a dcery, kteří s ní bydlí. Zajímá Vás, zda máte nárok na bezplatné pomůcky, pleny a nějakou finanční podporu.

Vážený pane Sovadino,

mrzí mě, že jste v této náročné situaci a je moc dobře, že hledáte informace, které by Vám poskytování péče alespoň trochu usnadnily.

Mám za to, že v nějaké míře Vám vznikne nárok na vše, co jste v dotazu zmínil.
Nejprve doporučuji podat žádost o příspěvek na péči na nejbližší pobočce úřadu práce.
Výše příspěvku se bude posuzovat dle schopnosti zvládat základní životní potřeby, jako je: mobilita, orientace, komunikace, stravování, oblékání a obouvání, tělesná hygiena, výkony fyzické potřeby, péče o zdraví, osobní aktivity a péče o domácnost.
Výše příspěvku při péči o dospělou osobu doma je 880 Kč, jde-li o lehkou závislost (stupeň I), 4400 Kč, jde-li o středně těžkou závislost (stupeň II), 12 800 Kč, jde-li o těžkou závislosti (stupeň III) a 19 200 Kč, jde-li o úplnou závislost (stupeň IV).

O nároku na kompenzační pomůcky a pleny rozhoduje lékař podle zdravotního stavu pacienta.

Pro nárok na pleny lékař vyhodnocuje stupeň inkontinence pacienta – lehká (I), střední (II) a těžká (III). Podle toho je následně stanovena i výše podpory. Každý stupeň inkontinence má finanční a kusový limit.

Kompenzační pomůcky může předepsat praktický lékař (některé pouze lékař např. s odborností neurologie, ortopedie, resp. rehabilitace). V takovém případě pomůcky uhradí pojišťovna.
Proces přiznání pomůcky (například polohovací postele) může nějakou dobu trvat. Proto rodiny často nejprve využívají půjčovny kompenzačních pomůcek.

Doufám, že Vám tyto informace pomohou a přeji celé Vaší rodině hodně sil.

Sára Balabánová