Mám těžce nemocného bratra odkázaného na pomoc v domově, kde je málo personálu. Může do hospice?

Odpověď na dotaz ze dne 10. ledna 2019 zobrazit původní dotaz
Dobrý den, chtěla bych se zeptat, kdy se může člověk stát klientem hospicu. Mám bratra nar. 1945, není sice až tak starý, ale je těžce nemocný. Už dvakrát měl selhání srdce, má diabetes a v důsledku toho je téměř slepý a hluchý. Po posledním selhání už vůbec nechodí ani se sám neposadí a nepostaví a je tudíž odkázán výhradně na cizí pomoc. Má problém se bez pomoci najíst, potřebuje přebalování. Vzhledem k výše uvedenému reaguje opožděně a potřebuje, aby zaregistroval, že někdo u něj je. Není ještě senilní a to, že nemůže prakticky nic dělat na něj působí velmi špatně psychicky. Od té doby co nemůže sám ven z pokoje, zůstává většinou celý den na pokoji. V domově není dostatečné množství personálu, aby se mohli člověku trošku věnovat a měli čas s ním pohovořit, nebo se zastavit a zeptat, zda něco nepotřebuje. Bratr kromě mě nikoho jiného nemá a já nezvládám ho každý den navštěvovat. Krom toho se částečně starám o dospělou nemocnou dceru. Chtěla bych, aby mohl být někde, kde by neměl pocit, že někoho otravuje.
Eva Šídová
Píšete ohledně svého bratra, který je těžce nemocný. Po posledním selhání srdce se jeho stav výrazně zhoršil. V tuto chvíli je odkázán na lůžko a péči ostatních, což sebou nese i změnu v tom, že se již těžko dostane ze svého pokoje. Personál domova, ve kterém žije, nemá kapacitu věnovat mu tolik pozornosti, kolik by z Vašeho pohledu potřeboval. Vnímáte, že celá situace je pro bratra velice náročná psychicky. Ptáte se, kdy se může člověk stát klientem hospice.

Vážená paní Šídová,

vážím si toho, že zjišťujete, jakým způsobem by šlo bratrovi pomoci. Z toho, jak o něm píšete, vnímám, že Vám na něm hodně záleží. Vím, jak je náročné dívat se na to, jak se blízkému nedostává tolik péče, kolik bychom si pro něj přáli. Zároveň vnímám Vaši snahu mu takovou péči zajistit.

Z Vašeho dotazu usuzuji, že přemýšlíte o oslovení hospice. Hospice poskytují tzv. paliativní péči a to v okamžiku, kdy je primární onemocnění již nevyléčitelné nebo je v terminální fázi, a zároveň se objevují příznaky, jejichž léčba nemocnému může přinést úlevu. Takovým onemocněním může být onemocnění onkologické i neonkologické (tedy i selhávání srdce).

Co se týče využití služeb hospice, tak máte v zásadě dvě možnosti. První variantou je využití služeb mobilního hospice, který by za bratrem v případě potřeby dojížděl do současného domova. Druhou možností je pak přemístění bratra do hospice lůžkového.

V případě, že byste se s bratrem rozhodli pro péči poskytovanou v současném domově za pomoci mobilního hospice, je vhodné takovou péči plánovat společně s domovem. Zároveň je možné kromě mobilního hospice zajistit i další terénní služby, které mohou docházet do domova. Jedná se o služby pečovatelské, odlehčovací a služby osobní asistence, jsou hrazené. Více informací o těchto službách naleznete v našem textu Nemocný v domácí péči. Tyto služby mohou přispět k tomu, aby měl bratr více péče a pozornosti, na kterou, jak uvádíte, nemá domov personální kapacitu.

Neuvádíte, v jakém typu domova bratr žije. Pokud je v domově pro seniory nebo v domově s pečovatelskou službou, může být další variantou domov se zvláštním režimem, kde bývá personálu více.

V tuto chvíli bych Vám doporučila informovat se o dostupných terénních i lůžkových zařízeních ve Vašem regionu a poté probrat možné varianty s bratrem, příp. s domovem. Kontakty na mobilní a lůžkové hospice naleznete v našem adresáři. Sociální služby (pečovatelské, odlehčovací, osobní asistence) a domovy se zvláštním režimem lze vyhledat v registru poskytovatelů sociálních služeb Ministerstva práce a sociálních věcí. Informace o dostupných službách by Vám také uměli poskytnout na sociálním odboru při městském úřadě či úřadě městské části příslušném dle trvalého pobytu bratra. Pravděpodobně i v domově je sociální pracovnice, která bude mít zkušenosti s podobnými situacemi a s jejich řešením.

Zároveň by bylo vhodné konzultovat bratrův zdravotní stav s jeho ošetřujícím či praktickým lékařem a ptát se na to, co lze od progrese jeho onemocnění očekávat a jestli by mu v tuto chvíli již byla užitečná paliativní péče poskytovaná hospici. Situaci lze také konzultovat ve vybraném hospici, kde se rovněž můžete informovat o konkrétních podmínkách přijetí.

Držím palce, aby se pro bratra podařilo nalézt dobrou variantu.

S úctou za poradnu

Monika Vaníčková