Mám doma nemocnou babičku, je jí 91 let. Jak zajistit péči o ni?

Odpověď na dotaz ze dne 22. 6. 2021 zobrazit původní dotaz

Chci se zeptat na péči o nemocnou babičku 91 roků doma ji mám.jak na to

Petra Sedláčková
Pozor, tato odpověď je více než 6 měsíců stará a nemusí proto být již aktuální!

Dobrý den, paní Sedláčková,

chcete pečovat doma o babičku, které je 91 let a ptáte se, jak na to. Cením si toho, že hledáte informace a možnosti, jak při zajišťování pomoci v péči postupovat.

Nevím, co konkrétně péče o babičku obnáší. Zda jde o praktické věci související se zajištěním sebeobsluhy, hygieny apod., nebo i o zdravotní obtíže, které je třeba řešit.

Možná se ptáte na celkové možnosti pomoci v systému péče, dovolím si Vám je tedy nastínit. Kromě přání a stavu babičky, Vašich možností a sil, bude záležet také na dostupnosti služeb ve Vaší lokalitě. Rozumím Vašemu dotazu tak, že nejspíš preferujete péči o babičku doma, varianty pomoci mimo domov tedy prosím berte jako možnosti záložní, o kterých může být dobré vědět pro případ potřeby.

S nezdravotní částí péče o babičku Vám může pomoci pečovatelská nebo odlehčovací služba či osobní asistence, které zajišťují pomoc s hygienou, některé s nákupy či úklidem atd. Kontakty v Praze najdete např. v adresáři služeb na tomto portálu, pro celou republiku pak můžete využít iregistr MPSV.

Agentura domácí péče Vám může pomoci se zdravotní částí péče. Zde pracují sestřičky hrazené ze zdravotního pojištění. Agenturu Vám pro babičku musí předepsat její praktický lékař. Ten stanoví rozsah pomoci i frekvenci návštěv sestřičky.

Pro lepší orientaci Vám posílám odkaz na text o typech služeb. Mimo jiné se v něm dozvíte i o možnosti zapůjčení kompenzačních pomůcek, které usnadňují péči o nemocného.

V situaci, kdy by nemocná babička potřebovala větší zdravotnickou dopomoc, její stav by např. vyžadoval stálý nebo častý dohled lékaře, můžete se obrátit na lůžkový nebo mobilní hospic. Takový typ péče je zaměřený na pacienty v závěru života a dovede dobře pořešit celé spektrum obtíží, které mohou nemocného zatěžovat. Od zdravotních potíží (bolest, dušnost, zvracení atd.), přes psychické prožívání situace apod. Podobně dovedou podpořit i pečujícího blízkého, pokud o to stojí. V lůžkový hospic můžete zvážit jako záložní variantu, kdyby se ukázalo, že z nějakého důvodu nejde doma péči o babičku zabezpečit až do konce. Mohly byste tam být ubytované společně, péči o babičku by zajišťoval personál hospice. Zaměstnanci různých profesí z mobilního hospice naopak dochází do domácího prostředí nemocného, kde péče probíhá.

Pokud s babičkou bydlíte v Praze, můžete se obrátit např. na mobilní hospic Cesta domů. Tým domácího hospice působí na území hl. města Prahy a snaží se o to, aby těžce nemocný člen rodiny mohl umírat v důvěrně známém prostředí domova, netrpěl zbytečně bolestmi a konec života mohl prožít uprostřed svých blízkých. Nabízí služby lékaře, zdravotních sester, sociálních pracovnic, psychoterapeutů, duchovní a dobrovolníků. Jednou z podmínek přijetí do péče tohoto domácího hospice ale je, aby rodina nebo jiní pečující blízcí zajistili 24 hodinovou přítomnost u pacienta – tzn. že nemocný nebude nikdy doma sám. Pracovníci hospice docházejí za pacientem dle jeho zdravotního stavu a potřeb, nemohou ale rodinu a přítomnost blízkých nahrazovat. Samozřejmě je možné, aby se rodinní příslušníci nebo přátelé nemocného při péči vzájemně střídali. Pro překlenutí nepokrytých časových úseků je možné využít také výše zmíněné pečovatelské, odlehčovací nebo asistenčních služby. Tyto služby si hradí nemocný sám, využít k tomu může např. příspěvek na péči.

O přijetí klienta do péče Domácího hospice Cesta domů nebo i o radu a pomoc při rozhodování můžete požádat buď přes online formulář, telefonicky (na číslech 725 245 576 a 775 166 863) nebo osobně v poradně Domácího hospice v ulici Heleny Kočvarové 1 na Praze 4 — Michle. Poradna má otevřeno od pondělí do pátku od 9.00 do 17.00 hodin, jen ve středu do 14.00.
V Praze funguje také mobilní hospic Most k domovu.

Přeji Vám i babičce, aby se vám dařilo dobře zvolit nejvhodnější varianty péče pro vás obě.

S pozdravem a přáním mnoha sil při péči

Tereza Lepešková

Dotaz zodpovídá

Mgr. Tereza Lepešková

Mgr. Tereza Lepešková

sociální pracovnice a poradce pro pozůstalé, vedoucí internetové poradny

Poradna je tu pro vás

Zadejte dotaz