Je možné odmítnout nařízenou léčbu?

Odpověď na dotaz ze dne 7. 5. 2015 zobrazit původní dotaz

Dobrý den, nemohu nalézt radu, kam se obrátit, abych mohla již nyní za života podepsat odmítnutí podpůrné léčby v případě pouhého udržování na přístrojích, tedy čistě vegetativních funkcí (např. v případě mrtvice a ochrnutí, autonehody apod.). Dle mých informací je možno takové rozhodnutí notářsky ověřit a uložit pro případ potřeby v budoucnu.
Děkuji.
Bronislava Macháčková

Bronislava
Pozor, tato odpověď je více než 6 měsíců stará a nemusí proto být již aktuální!

Ptáte se na to, kde byste mohla nalézt radu, nebo kam byste se mohla obrátit, ohledně svých přání týkajících se odmítnutí podpůrné léčby v případě nějaké náhle situace, která by vedla k udržování životních funkcí pomocí přístrojů.

Dobrý den, paní Macháčková,

podle Zákona č. 372/2011, o zdravotních službách, může pacient pro případ, kdy by se dostal do takového zdravotního stavu, ve kterém nebude schopen vyslovit souhlas nebo nesouhlas s poskytnutím zdravotních služeb a způsobem jejich poskytnutí, tento souhlas nebo souhlas předem vyslovit. Jedná se o tzv. dříve vyslovené přání. Dříve vyslovené přání musí mít písemnou formu, musí být opatřeno úředně ověřeným podpisem pacienta a pacient musí být písemně poučen praktickým lékařem či lékařem specialistou o možných následcích dříve vysloveného přání.

Na našich webových stránkách umirani.cz právě startuje seriál na téma právního institutu dříve vysloveného přání. Další informace můžete nalézt také u odpovědi v internetové poradně. Na stránkách Ministerstva zdravotnictví zase najdete písemnou podobu dříve vysloveného přání.

Další informace k dříve vyslovenému přání a vysvětlení k případným nejasnostem jsou také na webu epravo.cz.

S přáním pěkných dní,

Anežka Moravcová

Dotaz zodpovídá

Bc. Anežka Moravcová

Bc. Anežka Moravcová

sociální pracovnice, vedoucí půjčovny pomůcek hospicu Cesta domů

Poradna je tu pro vás

Zadejte dotaz