Zdravotní sestra mobilního hospice Cesta domů Jitka Kosíková s pacientem
Zdravotní sestra Cesty domů Jitka Kosíková o paliativní péči na misích Lékařů bez hranic i u nás, různém vnímání smrti a smyslu pomáhání.

Portál Umírání.cz

Informační, poradenský a diskusní web, jehož smyslem je sdílet zkušenosti zdravotníků, sociálních pracovníků, psychoterapeutů a duchovních s dalšími lidmi v celé republice, kteří se dostali do nelehké životní situace  –  jsou vážně nemocní, pečují o umírajícího nebo jim zemřel někdo blízký.