Jak postupovat, když nemocnice nechce nemocného propustit bez zajištění odborné péče domů?

Odpověď na dotaz ze dne 13. 6. 2020 zobrazit původní dotaz

Dobrý den,
člen rodiny měl již dlouhou dobu zdravotní problémy, které vyžadovaly naši péči. Jako rodina jsme se o něj několik let starali, ale péče se stávala čím dále náročnější. Po hospitalizaci člena rodiny nás lékařka doporučila k pomoci do hospicového hnutí. Sociální pracovnice k nám dojížděla 2x týdně na dobu zhruba 1 hodiny po dobu cca jednoho měsíce pomoci s úkony hygieny apod. Poté se nám hospic omluvil s tím, že náš člen rodiny není paliativním pacientem a že musíme zkusit odlehčovací služby apod. a vyřadil nás ze svého seznamu. Péči jsme i nadále zajišťovali v rámci rodiny. Zdravotní stav byl ale horší a byla nutní hospitalizace, po které jsme si našeho člena zase chtěli vzít domů. V nemocnici se stav po týdnu ale prudce zhoršil a byli jsme informováni, že už je to otázka pouze pár dnů a léčba bude zastavena. Chceme si naší milovanou osobu vzít zase zpátky domů a splnit jí přání umřít doma a obstarat veškerou péči. Nemocnice nám toto nechce povolit, dokud nedoložíme, že máme zajištěnou zdravotní péči hospicového hnutí. V našem kraji je ale jen jeden hospic, který nás před půl rokem vyřadil a nemůže nám službu znovu poskytnout, protože podle jeho pravidel, pokud jsme službu už jednou využili a vyřadili nás, tak znovu můžeme zažádat znovu až za rok. Jiný mobilní hospic v kraji už není, jsme ochotni podávat léky injekčně i my, to ale nemocnice neuznává. Převoz nám doporučován nebyl kvůli zdr. stavu. Člen rodiny ale není na ÚPV ani už nemá žádné léky nitrožilně, pouze fyziol. roztok, glukózu apod. Doma máme mobilní vanu, polohovatelnou postel i jsme ochotni se střídat a pečovat 24/7. I přes riziko převozu se o něj chceme pokusit. Výše zmíněný hospic už využít nemůžeme, druhý v aktuální virové situaci poskytuje pomoc jen telefonickou distančně. Jiný v kraji už není. Jak ale můžeme postupovat, abychom mohli našeho člena rodiny převézt domů i bez zajištěné profesionální zdr. služby? Děkuji.

Vendula

Dobrý den, paní Vendulo,

ptáte se nás, jak postupovat v situaci, kdy se chcete v domácím prostředí postarat o svého blízkého, jehož onemocnění již není léčitelné a prognóza je lékaři odhadována na dny. Nemocnice Vás ve Vašem rozhodnutí nepodporuje, nedoporučuje již převoz a nesouhlasí ani s tím, abyste jako laici podávali nemocnému léky injekční formou, byť se nejedná o nitrožilní aplikaci. Z nemocnice nechtějí Vašeho blízkého pustit, protože nemáte zajištěnu odpovídající hospicovou službu, která by potřebnou zdravotní péči v domácnosti zajišťovala. Píšete také, že spolupráce s hospicem, který jste využili před půl rokem, v tuto chvíli není možná z důvodu jejich interního pravidla, které neumožňuje opětovné přijetí do péče dříve než za rok. Druhý hospic ve Vaší blízkosti poskytuje péči jen distanční telefonickou formou a další již ve Vašem kraji není.

Mrzí mě, že jste se ocitli v této nelehké situaci a že jste se v nemocnici setkali s nepochopením ohledně přání umožnit Vaší blízké osobě zemřít doma, v prostředí, kde se cítí dobře a v kruhu své rodiny.
Také pravidlo domácího hospice, které zakazuje opětovné přijetí pacienta do péče dříve než s ročním odstupem, je v rámci paliativní péče velmi nestandardní a nelogické. Přemýšlím o tom, kdo Vám jej sdělil a jestli je zdroj této informace opravdu důvěryhodný. Napadá mě, zda by přeci jen nestálo za to spojit se přímo s vedením dotyčného hospice a ověřit si, platí-li toto pravidlo bez výjimky a vztahuje-li se opravdu na kohokoli, aniž by se zvažovaly okolnosti daného případu. Vyloučili byste tak variantu, že došlo k nedorozumění či nějaké dezinterpretaci při rozhodování o Vaší současné žádosti o péči.

V případě, že by Vám opravdu domácí hospic nemohl pomoci, existuje ještě možnost využít zdravotnickou domácí péči, kterou může předepsat ošetřující lékař v nemocnici při propuštění, ale také praktický lékař nemocného, kdykoli k ní existuje správná indikace. Tato péče je pak hrazena ze zdravotního pojištění a poskytují ji Agentury domácí péče, kterých bývá v daném kraji vždy několik. Některé z nich jsou přímo specializované na péči o terminální pacienty a můžete je najít např. v adresáři služeb na webovém portále www.umirani.cz. Tato specializace však není vždy nutná, standardní zdravotnické úkony (jako je například injekční forma podávání léčiv do podkoží) mohou být někdy k zajištění péče o terminálně nemocného pacienta v domácím prostředí dostačující, obzvláště v případě, má-li pacient zkušeného a spolupracujícího praktického lékaře, který je ochotný předepisovat i potřebné léky k léčbě bolesti.
Velmi potom záleží také na zkušenostech, možnostech i odvaze pečujících, zda se i bez podpory specializované paliativní péče rozhodnout vzít na sebe veškerou tíhu domácí péče, včetně psychické zátěže, kterou může představovat. Vy jste o Vašeho blízkého již několik měsíců doma pečovali, není to tedy pro Vás nová situace a jste již v určitém ohledu zkušení a znalí. Píšete však, že zdravotní stav nemocného se při poslední hospitalizaci výrazně zhoršil a pravděpodobně se tedy také zvýšily nároky na péči o něj a vyskytly se nové potíže, které budete muset doma zvládat.

Neznamená to, že byste měli od svého plánu a přání upustit. Pouze bych Vás chtěla podpořit v tom, abyste situaci nepodcenili a pokusili se opatřit si všechny dostupné informace z nemocnice o tom, co vše bude potřeba v domácím prostředí zajistit, za jakých podmínek je to možné a jestli Vám v tom nějaká konkrétní agentura domácí péče ve Vašem okolí bude umět pomoci. Dobré by bylo se také dopředu dohodnout s praktickým lékařem a zjistit, co bude ochoten pro Vás dělat.
Pokud jste se setkali v nemocnici s neochotou na straně lékaře, pokuste se spojit s jeho nadřízeným či přímo primářem oddělení, požádejte ho o schůzku a celou situaci svého blízkého s ním proberte. Mluvte s ním také o možné podpoře agentury domácí péče. Můžete se také informovat, zda v nemocnici nepůsobí paliativní tým, který by Vám mohl pomoci se v celé situaci lépe zorientovat.

V případě, že by Vám nemocnice odmítala vyjít vstříc a s propuštěním nemocného do domácího prostředí by lékaři za žádných okolností nesouhlasili, Váš blízký má vždy možnost podepsat revers, tedy písemné prohlášení o tom, že s poskytováním zdravotní služby nesouhlasí a odejít do domácího ošetřování na vlastní zodpovědnost. Pokud by toho již nebyl schopen, pak můžete zkusit požádat lékaře, zda byste mohli být u svého blízkého i mimo návštěvní dobu.
Nabízí se zde také možnost umístit Vašeho blízkého v nejbližším lůžkovém hospici, kde jsou podmínky i prostředí mnohem lépe uzpůsobeny péči v závěru života. Příbuzní mají možnost docházet na návštěvy obvykle neomezeně a většinou zde mohou také přespávat.

Průvodcem péčí o nevyléčitelně nemocného v domácím prostředí Vám může být již zmíněný informační portál Cesty domů: www.umirani.cz, kde naleznete spoustu praktických informací, rad i slova podpory.

Přeji, ať se co nejdříve podaří situaci uspokojivě vyřešit.
Přeji, ať se Vám splní přání být svému milovanému člověku nablízku a on může své poslední dny strávit důstojně, až už doma či v lůžkovém zařízení,

Lucie Přádová

Dotaz zodpovídá

Mgr. Lucie Přádová

Mgr. Lucie Přádová

sociální pracovnice, poradce pro pozůstalé

Poradna je tu pro vás

Zadejte dotaz