Nemocný v domácí péči

Vyrovnat se s tím, že už nejsme soběstační a závisíme na péči okolí, je asi tou nejtěžší zkouškou, jaká nás může v životě potkat. Platí to i pro pečující, kteří často nevědí, jak se v takové situaci chovat, jak pomoci a co je třeba zařídit. Přinášíme zásady péče o těžce nemocné a různá doporučení, která vám mohou vaši roli pečujícího usnadnit a poslední chvíle života nemocného zpříjemnit.

Poslední aktualizace stránky proběhla dne 6. 3. 2023

Domácí péče je fyzicky i psychicky vyčerpávající, nemocní i pečující si sáhnou až na kraj svých sil. Je proto nutné dobře si rozdělit úkoly, rozvrhnout síly, pečlivě plánovat a dobře se na ni připravit.

Společná domluva

Abychom péči zvládali, je potřeba svolávat čas od času „rodinnou radu”, tedy nejbližší osoby nemocného, ať už příbuzné nebo přátele. Každý zváží své možnosti a schopnosti a společně vytvoří rozvrh návštěv a rozdělí si seznam úkolů, které je třeba vyřídit. Takové schůzky mají velký význam pro všechny členy. Každý může ventilovat své obavy, sdílet zkušenosti i přinášet nové nápady, jak zlepšit péči, jaké nové pomůcky či služby mohou péči usnadnit a život nemocného zpříjemnit. Je dobré mluvit o nových podnětech a hledat společně ta nejlepší řešení. A je to i vhodná příležitost ke vzájemné psychické podpoře.

Uzpůsobení času

V pečující rodině je potřeba, aby stále někdo mohl být u nemocného. Proto se členové rodiny domluví a zařídí se tak, aby se vystřídali. Je možné si vzít dovolenou nebo tzv. „ošetřovačku”. Také se mohu domluvit se zaměstnavatelem na zkrácení pracovní doby, poskytnutí neplacené dovolené či zkrácení pracovního úvazku.

Uzpůsobení bytu

Pokoj by měl být zařízený lůžkem (nejlépe polohovacím), které bude dobře přístupné ze tří stran. U lůžka je vhodné postavit křeslo, v němž může nemocný trávit čas během dne. Koupelnu a toaletu lze vybavit madly. To vše individuálně dle situace a potřeby nemocného.

Dostupné služby

Závažné onemocnění může vést k ohrožení soběstačnosti, k dlouhodobému upoutání na lůžko, k potřebě ošetřovatelských či sociálních služeb. Na takové situaci se mohou podílet i případná přidružená onemocnění. Seznamte se proto i s ošetřovatelskými možnostmi.

Ošetřovatelské pomůcky i služby jsou obecně dostupné více, než je známo! Některé jsou k dispozici bezplatně v rámci všeobecného zdravotního pojištění (např. návštěvy domácí ošetřovatelské péče, tzv. home care, do výše 3x denně po 1 hodině), jiné za úhradu. „Nemocniční polohovatelná“ lůžka, pomůcky proti proleženinám, klozetová křesla, která mohou stát u lůžka, a jiné pomůcky mohou být i zapůjčeny. I v případě, kdy by nemocný nemohl delší dobu opouštět lůžko, lze účinně zajistit péči v domácím prostředí.

Také je vhodné věnovat pozornost následujícím krokům, které domácí péči usnadní:

 • Najděte a kontaktujte agenturu domácí péče, která se bude na péči o nemocného podílet (může ji předepsat praktický lékař).
 • Kontaktujte praktického (ošetřujícího) lékaře a ujasněte si společně cíl péče.
 • Naučte se základním pečovatelským úkonům ještě během pobytu v nemocnici či od sester z domácí péče nebo přímo v kurzech domácího ošetřování.
 • Zvažte jestli vy nebo někdo další z okolí nemocného nevyužijete možnost dlouhodobého ošetřovného, případně se můžete v péči i střídat. Dlouhodobé ošetřovné umožňuje pečujícím uvolnit se až na 3 měsíce ze zaměstnání. Dávka je vyplácena ve výši 60 % mzdy, jejím posláním je pomoci rodinám překlenout nepříznivou situaci spojenou s potřebou poskytovat celodenní péči blízkému. U terminálních pacientů v nevyléčitelném zdravotním stavu se nevyžaduje předcházející hospitalizace. U ostatních pacientů je požadovaná doba hospitalizace 4 dny.
 • Zjistěte si podpůrné služby v blízkém okolí, jako jsou denní stacionáře, sociální zařízení poskytující respitní péči, kluby a občanská sdružení lidí s podobnými problémy a kontakty na dobrovolníky, kteří mohou být nápomocni.
 • Pomocníkem při orientaci v dostupných službách a při plánování zajištění péče může být Rozcestník služeb a možností péče nebo Rozcestník dlouhodobé péče o blízkého s onemocněním demence.

Praktické návody

V péči o nemocného člověka v domácím prostředí mohou pomoci praktické návody připravené Cestou domů. Videonávody a korespondující letáky ukazují nejběžnější úkony v každodenní péči o stárnoucího, těžce nemocného či umírajícího člověka v domácím prostředí. Materiály nabízejí praktické informace a rady k přípravě domácího prostředí na péči o slábnoucího člověka, ke každodennímu zajištění základních potřeb a tělesných funkcí nemocného i tipy pro manipulaci s člověkem upoutaným na lůžko. Součástí instruktážních materiálů je i ukázka různých kompenzačních pomůcek, které jsou pro takovou péči vhodné. Poslední video z této série se věnuje spirituálním potřebám nemocného v závěru života i jeho pečujících.

Praktické kurzy pro ty, kdo potřebují poradit s péčí o člověka upoutaného na lůžko, nabízí Vzdělávací centrum Cesty domů. Účastníci kurzů si při nich pod vedením asistentů odlehčovacích služeb Cesty domů mohou vyzkoušet manipulaci s ležícím člověkem, výměnu inkontinenčních pomůcek, přesun z lůžka na křeslo nebo vozík a další praktické úkony. Lektoři také vysvětlují, jak používat vybrané kompenzační pomůcky. Termíny vypsaných kurzů najdete v kalendáři akcí na stránce Vzdělávacího centra.


Podkapitoly

 • 16
  Poskytovatelé služeb a pomůckyDomácí péči usnadňují nejen zdravotníci a ošetřovatelé, ale také služby sociální – především pečovatelská služba a systémy tísňového volání. Vaše fyzické i psychické síly pak můžou šetřit kompenzační pomůcky.
 • 26
  Základní body péčeV domácí péči přebírá roli ošetřovatelů v nemocnici rodina. Je proto potřeba osvojit si základní ošetřovatelské dovednosti.
 • 36
  Ostatní péčePři delším upoutání nemocného na lůžko nezapomínejte, že by měl zůstat aktivní. Pokoušejte přehlušit vjem nemoci vjemy příjemnými. Nepodceňujte péči o pokožku a kosmetickou úpravu. Vůně povzbudí každého, a pečlivá upravenost posílí důstojnost a respekt k sobě samému.
 • 46
  Ústavní péčePokud z důvodu ošetřovatelské náročnosti či nedostupnosti ošetřovatelských služeb není možný pobyt v domácím prostředí, nastupuje péče ústavní.
 • 56
  Úmrtí v domácnosti a organizace pohřbuPoslední okamžik a rozloučení s naším blízkým bychom si neměli nechat ničím narušit. K tomu je ale třeba se na takovou chvíli dobře připravit, protože kromě bolesti a smutku sebou nese i několik nepříjemných byrokratických povinností.
 • 66
  Nezapomeňte pečovat sami o sebePečující se často ocitají na hranici svých psychických a fyzických možností. Aby mohli poskytovat nemocnému to nejlepší, měli by myslet i na své potřeby.