Družka má prognózu v řádu týdnů. Co dělat?

Odpověď na dotaz ze dne 4. 6. 2021 zobrazit původní dotaz

Co delet když družka umira
V řádech tydnu

Ševčík Čestmír
Pozor, tato odpověď je více než 6 měsíců stará a nemusí proto být již aktuální!

Obracíte se na nás ohledně Vaší umírající družky, která má prognózu v řádu týdnů.

Dobrý den, pane Ševčíku,

je mi moc líto, že jste v tak náročné situaci a cením si toho, že hledáte informace a možnosti, jak postupovat.

Nezmiňujete, co je příčinou toho, že Vaše družka umírá. Zda to způsobila nějaká těžká nemoc, náhlá příhoda nebo odchází věkem. Ať je to jakkoli, důležité je, zda netrpí nějakými zdravotními obtížemi či příznaky, a pokud ano, zda jsou dobře medikovány.

Pokud je za Vaší otázkou skutečnost, že družce není dobře a ptáte se na možnosti v systému péče, pak si dovolím Vám nastínit využitelné možnosti. Bude ovšem záležet na dostupnosti služeb ve Vaší lokalitě a neméně na tom, co si přejete Vy a družka. Možná preferujete péči doma, možná nemáte takovou možnost nebo byste prostě rádi využili varianty pomoci mimo domov.

V situaci, kdy umírající potřebuje pomoc zdravotnickou, můžete se obrátit na lůžkový nebo mobilní hospic. Takový typ péče je zaměřený na pacienty v posledním stádiu nemoci a dovede dobře pořešit celé spektrum obtíží, které mohou nemocného zatěžovat. Od zdravotních potíží (bolest, dušnost, zvracení atd.), přes psychické prožívání situace apod. Podobně dovedou podpořit i pečujícího blízkého, pokud o to stojí. V lůžkovém — kamenném hospici byste mohli být ubytovaní s družkou společně, péči o ni by zajišťoval personál hospice. Zaměstnanci různých profesí z mobilního hospice naopak dochází do domácího prostředí nemocného, kde péče probíhá.

Pokud s družkou bydlíte v Praze, můžete se obrátit např. na mobilní hospic Cesta domů. Tým domácího hospice působí na území hl. města Prahy a snaží se o to, aby těžce nemocný člen rodiny mohl umírat v důvěrně známém prostředí domova, netrpěl zbytečně bolestmi a konec života mohl prožít uprostřed svých blízkých. Nabízí služby lékaře, zdravotních sester, sociálních pracovnic, psychoterapeutů, duchovní a dobrovolníků. Jednou z podmínek přijetí do péče tohoto domácího hospice ale je, aby rodina nebo jiní pečující blízcí zajistili 24 hodinovou přítomnost u pacienta – tzn. že nemocný nebude nikdy doma sám. Pracovníci hospice docházejí za pacientem dle jeho zdravotního stavu a potřeb, nemohou ale rodinu a přítomnost blízkých nahrazovat. Samozřejmě je možné, aby se rodinní příslušníci nebo přátelé nemocného při péči vzájemně střídali. Pro překlenutí nepokrytých časových úseků je možné využít také např. některé pečovatelské, odlehčovací nebo asistenčních služby. Tyto služby jsou nezdravotní, platí si je tedy nemocný sám, využít k tomu může např. příspěvek na péči.

O přijetí klienta do péče Domácího hospice Cesta domů nebo i o radu a pomoc při rozhodování můžete požádat buď přes online formulář, telefonicky (na číslech 725 245 576 a 775 166 863) nebo osobně v poradně Domácího hospice v ulici Heleny Kočvarové 1 na Praze 4 — Michle. Poradna má otevřeno od pondělí do pátku od 9.00 do 17.00 hodin, jen ve středu do 14.00.
V Praze funguje také mobilní hospic Most k domovu.

Předstupněm hospicové péče bývá agentura domácí péče, kde pracují sestřičky hrazené ze zdravotního pojištění. Agenturu Vám pro družku musí předepsat její praktický lékař, případně ošetřující lékař, pokud by byla situace taková, že bude propuštěna z nemocnice domů. Lékař stanoví rozsah pomoci i frekvenci návštěv sestřičky.

Pro lepší orientaci Vám posílám odkaz na text o typech služeb na tomto portálu. Mimo jiné se v něm dozvíte i o možnosti zapůjčení kompenzačních pomůcek, které usnadňují péči o nemocného.

Přeji Vám i družce, aby se vám dařilo dobře zvolit nejvhodnější variantu pro vás oba.

S pozdravem a přáním mnoha sil Vám i Vaší družce.

Tereza Lepešková

Dotaz zodpovídá

Mgr. Tereza Lepešková

Mgr. Tereza Lepešková

sociální pracovnice a poradce pro pozůstalé, vedoucí internetové poradny

Poradna je tu pro vás

Zadejte dotaz