Bývalý partner, se kterým mám dceru, má rakovinu slinivky a bude propuštěn z výkonu trestu. Jaké jsou možnosti pomoci?

Odpověď na dotaz ze dne 11. 12. 2020 zobrazit původní dotaz

Dobrý den,

můj bývalý partner (věk 30 let), se kterým mám dceru, je ve výkonu trestu. Před nějakou dobou mu diagnostikovali rakovinu slinivky a další nálezy měl na plicích, léčba zatím žádná nezabírá. Moc informací nevím, jelikož nemám žádné podklady a jemu do rukou nic prý nedají. Za 3 měsíce mu končí trest, ale ráda bych, aby šel ven dříve a řádně se léčil. Využívá toho proti mně a tlačí mě do situace, do které nechci a to tak, že chce bydlet u mě a abych se o něj starala, vozila ho do nemocnice apod. Chápu, že chce být blízko naší dceři a ve mně cítí jakousi oporu, ale toto by mě dle mého dost omezovalo na soukromí i psychicky, o dceři nemluvě. Jaké jsou možnosti? Nemůže být sám, často padá, omdlévá, psychicky na tom není dobře... A bude mít nejspíš dohled z věznice či sociálky, pokud ho propustí podmínečně. Je nějaké zařízení, kde by mohl přebývat? Je případně šance, že dostane nějaký příspěvek na péči o osobu blízkou či podobné? Vůbec nevím, jak situaci řešit a co je možné. Nechci ho nechat na pospas jeho nemoci, ale zároveň nechci podstupovat takovou oběť a starat se o něj, když ani nevím, jak moc vážné to je, nemám nic v ruce. Dříve býval chronický lhář, takže mám i důvod pochybovat.

Děkuji za případné rady.

Žaneta Herzánová

Žaneta
Pozor, tato odpověď je více než 6 měsíců stará a nemusí proto být již aktuální!

Obracíte se na nás kvůli situaci Vašeho bývalého partnera, který bude pravděpodobně brzy propuštěn z výkonu trestu pro onkologické onemocnění, aby se mohl začít řádně léčit. Rád by u Vás bydlel a chtěl by, abyste o něj pečovala.

Vážená paní Žaneto,

při poskytování péče, je dobré nabídnout jen tolik pomoci, kolik sama chcete a na kolik máte sílu. Pokud si nepřejete, aby s Vámi Váš bývalý partner bydlel, je to úplně v pořádku. Je spousta dalších variant pomoci, které mu můžete nabídnout. Koordinace služeb, pomoc se zprostředkováním bydlení i jen možnost sdílení těžké životní situace není vůbec málo.

Dle Vašeho popisu zdravotního stavu bývalého partnera předpokládám, že je buď umístěn přímo ve vězeňské nemocnici nebo ho do ní ambulantně dopravují z věznice. Ať je to jakkoli, jistě dostává již nyní adekvátní péči a léčbu, kterou potřebuje. Nemocní ve výkonu trestu odnětí svobody jsou léčeni tak, jak by byli léčeni na svobodě, nemusíte se tedy obávat případného pozdějšího termínu propuštění na svobodu. Pokud mu za 3 měsíce skutečně trest vyprší, pak nemá smysl podávat žádost o podmínečné propuštění z důvodu nepříznivého zdravotního stavu.

Ve věznici je sociální pracovník, který Vašemu bývalému partnerovi pomůže naplánovat bydlení a další pomoc, kterou bude po propuštění potřebovat: možnosti dávek, zajištění bydlení: azylového bydlení (v Praze pravděpodobně v Michli nebo ve Skloněné) nebo bydlení na ubytovně), peníze na dopravu k ubytování atd.

Sociální pracovník s odsouzeným probírá vše potřebné a vychází při tom z jeho sdělení. Pokud tedy Váš bývalý partner uvede, že bude po propuštění na svobodu bydlet u Vás, pak s ním sociální pracovník další možnosti ubytování probírat nebude. Vzhledem k tomu, že tuto variantu nechcete, bych Vám doporučila se již nyní se sociálním pracovníkem věznice spojit a obeznámit ho se svou zamýšlenou rolí v životě bývalého partnera po propuštění, která nezahrnuje bydlení s Vámi a dcerou a péči o něj. Nejlépe je takové vyjádření adresovat věznici písemně — uvést, o kterého odsouzeného se jedná, vysvětlit Vaši situaci, kdy pečujete o dceru a máte obavy, zda by pro ni bylo soužití s otcem dobré, že nemáte kapacitu a síly pečovat o vážně nemocného. Můžete k vyjádření připojit i to, že na péči a společné bydlení se necítíte, ale jste ochotná za ním docházet do nemocnice či jiného zařízení, podílet se na zajišťování pomoci na svobodě apod. Věznice Váš dopis postoupí příslušnému sociálnímu pracovníkovi, ten Vašeho bývalého partnera seznámí se situací a Vaším stanoviskem, bude tedy možné začít včas hledat vhodnou variantu.

Po propuštění z výkonu trestu přebírá záležitosti propuštěného kurátor v místě trvalého bydliště nebo v místě, kde se bude zdržovat. Jako první by se měl propuštěný jít evidovat na úřad práce v místě trvalého bydliště. Pokud bude partner nakonec bydlet jinde, tento úřad už si zprocesuje předání jeho agendy úřadu v místě pobytu.

Porozumět procesu propuštění na svobodu a s tím spojených kroků Vám může pomoci brožura organizace Rubikon.

Váš bývalý partner bude mít možnost využít další sociální služby jako je třeba pečovatelská služba nebo tísňová péče. Uhradit je může z příspěvku na péči, o který lze zažádat na úřadu práce. Praktický lékař může také předepsat agenturu domácí péče, takže i případné zdravotnické úkony bude možné poskytnout v místě, kde bude Váš partner bydlet. Pokud by v začátku byl problém se zajištěním praktického lékaře, lze se obrátit na organizaci Naděje. To vše a případné další služby či podporu mu může pomoci zajistit už sociální pracovník věznice nebo kurátor.

Doufám, že se Vám vše potřebné podaří úspěšně vykomunikovat a že péče o Vašeho bývalého partnera bude zajištěna ke spokojenosti všech.

Za poradnu

Sára Balabánová

Dotaz zodpovídá

Bc. Sára Balabánová

Bc. Sára Balabánová

sociální pracovnice, perinátální provázení

Poradna je tu pro vás

Zadejte dotaz