66

Nezapomeňte pečovat sami o sebe

Pečující se často ocitají na hranici svých psychických a fyzických možností. Aby mohli poskytovat nemocnému to nejlepší, měli by myslet i na své potřeby.

Poslední aktualizace stránky proběhla dne 13. 5. 2016

Svépomocné skupiny

Za jednu z forem velmi účinné psychosociální pomoci, a to zvláště pečujícím a pozůstalým, jsou považovány svépomocné skupiny. Hnutí svépomocných skupin se v současné době rozšiřuje a zaslouží si pozornost. Do velké většiny svépomocných skupin jsou nějakým způsobem zapojeni odborníci – tj. jako vedoucí skupiny, konzultanti, lektoři či jako účastníci-pozorovatelé. Tuto roli by měli sehrávat především sociální pracovníci včetně pomoci se založením a fungováním svépomocné skupiny.

Hlavním cílem svépomocných skupin je především zmírnit pocit odcizení a izolace členů skupiny (tj. vážně nemocných, pečujících či pozůstalých). Jde tu především o sdílení zkušeností, uvolnění nahromaděných emocí v podpůrné a chápající atmosféře a o výměnu informací.

Svépomocná skupina využívá řady terapeutických faktorů – zvláště altruismu, soudržnosti, univerzality, chování nápodobou, dodávání naděje a katarze.

Je třeba upozornit na skutečnost, že identita vymezená příslušností ke svépomocné skupině může po nějakém čase omezovat růst jedince (např. totožnost typu „žena, které zemřel manžel“ se stává velmi úzkou). Lze doporučit omezení doby členství ve skupině na jeden nebo dva roky.

Seznam svépomocných skupin v Praze

Klub Podvečer. Pořádá hospicové sdružení Cesta domu.

Jantar. Svépomocná skupina pro ženy po ablaci prsu – skupina se schází v pondělí jednou za 14 dní v 17.30 hod. v klubu „MLUVME SPOLU“ přízemí nebo v mateřském centru v mezipatře budovy YMCA Na Poříčí 12 Praha 1. Setkání: 2. a 4. pondělí v měsíci. Informace: Mgr. Marie Koudelková, tel. 266 315 279 nebo Informační centrum YMCA, tel. 224 872 220.

Čaje o páté. Setkání pro pečující rodiny o blízké postižené syndromem demence. Setkáním svépomocných skupin se říká Čaje o páté, protože tradičně probíhají od pěti hodin vždy jednou za čtrnáct dní ve čtvrtek v Gerontocentru v Kobylisích a nabízejí setkávajícím se lidem přátelské posezení u čaje a sušenek. Rodinní pečovatelé zde nacházejí klid, informace a podporu od lidí, kteří mají stejnou nebo podobnou životní zkušenost. Jednou za čas je pozván odborník (psychiatr, neurolog), se kterým mohou prodiskutovat konkrétní problémy, které jsou spojené se životem s člověkem postiženým syndromem demence. Setkání svépomocné skupiny vede psycholožka Dr. Nováková. Informace: Dr. Nováková, tel. 283 880 346 (bývá k zastižení ve středu dopoledne).