Zůstává nárok na sirotčí důchod při přerušení VŠ studia z důvodu nemoci, hospitalizace a následné rekonvalescence?

Odpověď na dotaz ze dne 3. dubna 2020 zobrazit původní dotaz
Dobrý den, pokud je student denniho studia VŠ, který pobírá sirotčí důchod, nucen z vážných zdravotních důvodů (delší hospitalizace v nemocničním zařízení a následná rekonvalescence doma ) přerušit studium, náleží mu stále nárok na sirotčí důchod po dobu nemoci? A co je nutno pro to udělat. Děkuji za odpověď
Renata Kurková
Pozor, tato odpověď je více než 6 měsíců stará a nemusí proto být již aktuální!
Ptáte se nás, zda zůstává nárok na sirotčí důchod studentovi denního VŠ studia, který musí z důvodu vážných zdravotních důvodů, hospitalizace a rekonvalescence přerušit studium.

Vážená paní Kurková,

zásadní je, zda tento student dále splňuje podmínky nezaopatřeného dítěte.

Za nezaopatřené dítě se mimo jiné považuje i dítě, které se zjednodušeně řečeno, nemůže připravovat na budoucí povolání nebo vykonávat výdělečnou činnost ze zdravotních důvodů (pro nemoc nebo úraz).
Pokud tedy Vámi zmiňovaný student splňuje i další náležitosti nezaopatřeného dítěte, zejména věk do 26 let, nárok na sirotčí důchod mu zůstává.

Doporučuji, abyste si tuto informaci potvrdila na nejbližší pobočce České správy sociálního zabezpečení, kde má sirotek stejně povinnost do 8 dnů nahlásit, ukončil-li studium dříve, než bylo uvedeno v odevzdaném potvrzení o studiu. Na pobočce se dozvíte i další informace, jak v této záležitosti přesně postupovat.

S přáním zdárného vyřízení a pevného zdraví

Sára Balabánová