Zůstane nám po sňatku nárok na sirotčí důchod a na odměnu pěstouna?

Odpověď na dotaz ze dne 10. března 2014 zobrazit původní dotaz
Dobrý den, jsem studentka prezenční formy naVŠ,zemřeli mi oba rodiče, pobírám sirotčí důchod a moje babička pobírá odměnu pěstouna. S přítelem bychom se chtěli vzít, ale nevím, zda mi zůstane sirotčí důchod a babičce odměna pěstouna. V kritériích pro výplatu odměny pěstouna i pro výplatu sirotčího důchodu je psáno, že je na tyto dávky nárok pokud je dítě nezaopatřené, tedy studuje. Platí to, prosím, v obou případech? předem děkuju za odpověd L.
lenka
Pozor, tato odpověď je více než 6 měsíců stará a nemusí proto být již aktuální!
Obracíte se na nás s dotazem ohledně sirotčího důchodu a dávek pěstounské péče v případě, že uzavřete sňatek. V současné době prezenčně studujete na VŠ, pobíráte sirotčí důchod a jste v pěstounské péči Vaší babičky, která na Vás pobírá odměnu pěstouna. Chtěla byste se vdát a ptáte se, zda byste pak Vy i Vaše babička měly na zmíněné dávky nadále nárok.

Dobrý den slečno Lenko,

dle zákona 155/1995 Sb. náleží sirotčí důchod nezaopatřenému dítěti a za nezaopatřené dítě se pro nárok na sirotčí důchod považuje dítě do skončení povinné školní docházky, a poté nejdéle do 26. roku věku, mimo jiné v případě, že se soustavně připravuje na budoucí povolání  (neboli studuje).  Pokud se tedy vdáte, ale budete nadále studovat a nepřesáhnete 26 let věku, budete mít stále nárok na sirotčí důchod.

Pěstounská péče je jednou z forem náhradní rodinné péče o dítě. Úpravu obsahuje zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů.

Odměna pěstouna je jednou z dávek pěstounské péče.

Nárok na odměnu pěstouna má osoba pečující a osoba v evidenci (osoba pečující i po dosažení zletilosti dítěte, pokud má dítě nárok na příspěvek na úhradu potřeb dítěte, tj. splňuje kritérium nezaopatřenosti).

*Příspěvek na úhradu potřeb dítěte v praxi nenáleží, pokud je dítě příjemcem *např. sirotčího důchodu, je-li tento důchod vyšší nebo roven příspěvku na úhradu potřeb dítěte. Toto se pravděpodobně týká také Vás, ale mělo by se zde postupovat tak, jako byste nárok na příspěvek na úhradu potřeb dítěte měla. 

Je tu však ještě další podmínka: nárok na příspěvek trvá i po dosažení zletilosti dítěte, a to nejdéle do 26. roku věku, jedná-li se o nezaopatřené dítě, které ale žije ve společné domácnosti s osobou, která byla do jeho zletilosti osobou pečující. 

V případě sňatku pravděpodobně nebudete nadále žít ve společné domácnosti s Vaší babičkou, nýbrž se svým manželem, na kterého také přechází vyživovací povinnost. Z výše uvedeného tedy vyplývá, že by babička nárok na odměnu pěstouna ztratila.

V základních podmínkách pro nárok na odměnu pěstouna je také podmínka trvalého pobytu, resp. další okolnosti uvedené v § 47o zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů.

Je zde však také poznámka, že podmínku trvalého pobytu může v odůvodněných případech prominout Ministerstvo práce a sociálních věcí.

Vzhledem k tomu, že celá situace je složitější a já neznám všechny potřebné okolnosti k Vašemu případu, je obtížné Vám poskytnout jednoznačnou odpověď. Proto bych Vám doporučila se s otázkou odměny pěstouna obrátit přímo na Úřad práce České republiky – krajskou pobočku, resp. kontaktní pracoviště dle místa Vašeho trvalého pobytu (trvalého pobytu osoby pečující či v evidenci). Pokud uvedete své rodné číslo, pracovnice budou Vaši situaci řešit zcela konkrétně.

Přeji Vám dobré pořízení na úřadech a hodně štěstí v dalším životě,

Lucie Přádová