Zesnulý otec v závěti odkazuje majetek mně, sestra dostala nemovitost. Jak je to s nepominutelností dědice?

Odpověď na dotaz ze dne 8. září 2021 zobrazit původní dotaz
Dobrý den, mám dotaz ohledně závěti, která byla uložena do oficiálního registru. Zemřel mi otec, který po sobě zanechal závěť, ve které bylo uvedeno, že si přeje, abych dědila pouze já, a ne má sestra, které již v minulosti daroval nemovitost a pozemek v minimální hodnotě 3 miliony, což také uvedl v závěti. Hotovost, která po něm zůstala, je v hodnotě cca 2,5 milionu korun. V závěti si PŘÁL, aby se sestra vzdala zbylého majetku v můj prospěch, a pokud by tak neučinila, PŘIKAZUJE, aby jí byla do dědictví započítána darovaná nemovitost a pozemek v hodnotě 3 milionů. Je i v tomto případě nepominutelným dědicem? Co dělat, pokud odmítne závěť akceptovat? Děkuji!
Aneta

Dobrý den.

vzhledem k tomu, že nemám k dispozici přesný text závěti, jsem Vám schopna sdělit pouze obecné závěry, které vyplývají z Vámi uvedených informací. Mějte prosím na paměti, že níže uvedené se tedy nemusí bezpodmínečně vztahovat na Váš případ.

Potomci zůstavitele (Vašeho otce) jsou nepominutelnými dědici. Toto postavení mají ze zákona, který je tak chrání do větší míry, než jiné dědice. Vaše sestra je skutečně nepominutelným dědicem. Za života zůstavitele lze uspořádat majetek podle svého uvážení závětí, příkazem, odkazem (i dědickou smlouvou apod.). Z toho, co píšete, bylo vše provedeno správně a mělo by dojít k tzv. započtení na povinný díl Vaší sestry. To ve své podstatě znamená, že Vaše sestra sice bude mít postavení nepominutelného dědice, ale dle příkazu Vašeho otce se jí na povinný díl započtou darované nemovitosti.

S pozdravem

Barbora Steinlauf