Zesnulý otec má z 1. manželství 3 syny, v druhém vyženil 2 dcery a se ženou koupil dům psaný na ni. Budeme s bratry dědit?

Odpověď na dotaz ze dne 8. září 2021 zobrazit původní dotaz
Dobrý den, můj dotaz zní: Můj otec se kdysi rozvedl s naší matkou a znovu se oženil.Otec zemřel. Nyní jsem zjistil, že dům který s novou manželkou koupil je v katastru napsaný jen na jeho novou ženu - ta má z předchozího manželství 2 dcery, které nebyly otcovi. Otec měl vlastní 3 syny - máme nárok vůbec na dědictví? Myslím nás 3 syny. S otcem jsme byli stále v kontaktu.
Mp

Dobrý den,

jestli po sobě Váš otec zanechal závěť (nebo jiné pořízení pro případ smrti), bude se postupovat podle ní. Pokud nic takového neexistuje, postupuje se podle zákona dle dědických tříd.

Po zůstaviteli (Vašem otci) dědí jeho potomci vždy, pokud je platně nevydědí. Pokud v závěti nejsou zmíněni, náleží jim povinný díl z pozůstalosti. U dědění podle zákona spadají potomci spolu se současným manželem do první dědické třídy, tedy dědí prioritně. Jedná se o potomky přímé, nikoliv nevlastní. Po Vašem otci tedy budete dědit vy tři, jako jeho vlastní děti, spolu s otcovou současnou manželkou. Všichni rovným dílem.

Jinou otázkou je, co vše bude do dědictví zahrnuto. Okamžikem uzavření manželství vzniká společné jmění manželů, tzv. SJM. Patří sem vše, co získají oba manželé během trvání manželství – až na několik zákonných výjimek. Po smrti jednoho z manželů se pak SJM vypořádá a rozdělí na díl manžela a díl manželky. Až konkrétní díl jednoho z manželů je pak pozůstalostí, o které se budou dělit dědici. Záleží na posouzení notáře, zda nemovitost zapsaná v katastru do SJM patří či nikoliv.

S pozdravem

Barbora Steinlauf