Zemřela mi maminka. Jak máme postupovat v záležitostech ohledně jejích účtů, pojištění, dluhů nebo nájemníků?

Odpověď na dotaz ze dne 9. 1. 2023 zobrazit původní dotaz

Dobrý den, začátkem tohoto roku mi zemřela máma, mám ještě sestru, ta v den matčiny smrti odnesla občanský průkaz zemřelé na obecní úřad v místě aktualního pobytu. Dále už ale nevíme jak postupovat. Myslím, že máma má trvalé bydliště stále v bytě který vlastní, ikdyz před časem na něm byla vypsána exekuce. Netušíme ani kde měla pojištění, u jaké banky účet a pod.. Vím, že ve vlastním bytě má nájemníky, máma probírala invalidní důchod, bohužel však netuším nic bližšího a do jejího bytu, kde na konci života žila (mimo trvalé bydliště) pojedeme v nejbližší možné době a budeme dohledávat potřebné, ikdyz mám pocit, že by to mohlo jít i jinak, ale netuším jak a co přesně máme podniknout za kroky, abychom něco se sestrou neopomenuly. Proto se na Vás obracím s prosbou o radu. Děkuji předem za Vaši odpověď a čas.

Kristina
Pozor, tato odpověď je více než 6 měsíců stará a nemusí proto být již aktuální!

Píšete, že Vám začátkem roku zemřela maminka. Na byt, který Vaše matka vlastnila, byla možná uvalena exekuce a žijí v něm nájemníci. Vaše sestra odevzdala na obecním úřadě matčin občanský průkaz, avšak nevíte, jak postupovat v dalších záležitostech. Zmiňujete, že zatím nemáte o maminčiných záležitostech, jako jsou účty nebo pojištění, žádný přehled, a ptáte se, jak dále postupovat, abyste se sestrou nic důležitého neopomenuly.

Dobrý den,

úvodem mi prosím dovolte vyslovit mou soustrast s úmrtím Vaší maminky. Je mi to líto.

Zmiňujete hned několik záležitostí, se kterými si po matčině smrti nevíte rady. Níže se Vám pokusím nastínit, jaké kroky nyní můžete v souvislosti s maminčiným úmrtím očekávat a na koho se můžete v jednotlivých záležitostech obrátit.
Píšete, že po matčině smrti byl na obecní úřad v místě jejího aktuálního bydliště odevzdán její občanský průkaz. Stejně tak by na obecní úřad v místě, kde matka žila, měl být odevzdán její řidičský průkaz a na jakýkoliv obecní úřad obce s rozšířenou působností její cestovní pas, pokud matka tyto doklady měla. Maminčin průkaz zdravotní pojišťovny by měl být odevzdán na pobočku příslušné zdravotní pojišťovny.
V místě, kde došlo k matčině úmrtí, Vám bude příslušnou matrikou vystaven její úmrtní list. Obvykle bývá zasílán poštou do vlastních rukou osoby, která zařizovala vypravení pohřbu, ale v případě potřeby lze danou matriku požádat i o vystavení druhopisu. Úmrtní list budete potřebovat pro případný převod nebo ukončení smluv s dodavateli energií, telefonním operátorem, pojištění apod.
Píšete, že o záležitostech maminky zatím nemáte přehled a že se za tímto účelem společně se sestrou chystáte navštívit byt, kde maminka žila. Pokud Vaše matka měla nějaké bankovní účty, pojištění nebo jiné finanční produkty, je pravděpodobné, že jí byly příslušnými bankami či pojišťovnami zasílány výpisy či reklamní sdělení. Věřím tedy, že se Vám podaří nějaké dokumenty k případným účtům či pojištění nalézt. Stejně tak snad tímto způsobem získáte alespoň nějaké informace ohledně případných dodavatelů energií a dalších služeb.
Ve věci dědictví budete se sestrou a případnými dalšími dědici kontaktováni notářem, kterého určí soud. Přidělený notář obvykle žádá některého z dědiců o soupis majetku a případných dluhů; pokud se Vám takový soupis nepodaří z důvodu nedostatku informací sestavit, můžete naopak Vy daného notáře požádat o prověření jmění zemřelé. Notář nicméně v případném šetření koná na základě alespoň základních informací od pozůstalých, např. jaká banka by pro vedení účtu mohla připadat v úvahu. Může se tudíž stát, že se část matčina majetku nepodaří tímto způsobem pro účel dědického řízení dohledat. Platí tedy, že čím více vstupních informací budete se sestrou schopny notáři předem poskytnout, tím větší je šance, že notář informace o případných účtech a dalším majetku zjistí.
Na dědice přechází veškeré jmění zemřelého; mají tedy odpovědnost i za dluhy, a to i v případě, že jsou větší než zděděný majetek. Pokud máte obavu, že byla na maminčin byt uvalena exekuce, lze stav případné exekuce ověřit v rejstříku exekucí, spravovaném Exekutorskou komorou; výpis z rejstříku exekucí je zpoplatněnou službou. Pro zjištění případného zatížení dědictví dluhy lze rovněž uplatnit takzvanou výhradu soupisu pozůstalosti, a to ústním nebo písemným prohlášením vůči přidělenému notáři. Na základě výhrady soupisu pozůstalosti je zjištěno pozůstalostní jmění a je určena čistá hodnota majetku v době smrti zemřelého. Dědic pak bude povinen případné dluhy zemřelého splatit jen do výše získaného dědictví. Dědictví lze také odmítnout, a to ve lhůtě jednoho měsíce ode dne, kdy Vás notář o dědictví vyrozumí.
Práva a povinnosti týkající se nájemníků v maminčině bytě přecházejí po jejím úmrtí na dědice; nájemní smlouva přitom zůstává nadále v platnosti. V tomto ohledu bych Vám doporučovala kontaktovat přímo nájemníky a domluvit s nimi vše podstatné ohledně platby nájmu apod.

Přeji Vám hodně sil a držím palce při zařizování všech záležitostí.

S pozdravem

Zuzana Koutná

Dotaz zodpovídá

Mgr. Zuzana Koutná

PhDr. Zuzana Koutná

poradenská pracovnice

Poradna je tu pro vás

Zadejte dotaz