Zemřel nám otec, jsme tři sourozenci. Když se nedostavíme k notáři, zdědí vše manželka otce?

Odpověď na dotaz ze dne 24. srpna 2020 zobrazit původní dotaz
Dobry den, chtěla bych se zeptat umřel nám otec, jsme 3 sourozenci, kdy nám přijde dopis od notáře že se máme dostavit ohledně vypořádání dědictví a zda je možné abychom tam nechodily jako jeho děti ani jeden a v tom případě by zdědila manželka otce vše ? Děkuji
Monika

Dobrý den,

v první fázi dědického řízení je k předběžnému šetření předvolán pouze vypravitel pohřbu. Předvolání vypraviteli pohřbu přijde zpravidla v řádu týdnů až měsíců. Konkrétní lhůta, do kdy by měl notář vypravitele předvolat, stanovena není. Následně po předběžném šetření budete k dědickému řízení předvoláni všichni, resp. budou předvoláni potenciální dědici. Pokud se dědického řízení nebudete chtít účastnit, můžete udělit plnou moc jiné osobě, aby Vás při jednání s notářem zastoupila. Touto zplnomocněnou osobou může být i jiný dědic, který se jednání s notářem účastnit bude. Pokud jde o váš úmysl vzdát se dědického podílu ve prospěch matky, můžete tak učinit prohlášením před notářem. Notář toto vaše přání pak zohlední ve znění dohody dědiců, kterou v poslední fázi schválí soud. Vzdání se dědického dílu ve prospěch jiného dědice za vás může udělat rovněž zmiňovaná zplnomocněná osoba. Vzor plné moci by vám na žádost měl při předběžném šetření poskytnout přímo notář.

S pozdravem

Barbora Vráblová