Zemřel mi přítel, který měl dluh na sociálním pojištění, dostanou mé děti sirotčí důchody?

Odpověď na dotaz ze dne 26. 1. 2022 zobrazit původní dotaz

Zemřel můj přítel se kterým mám 2 děti 11 let a 17 let Bylo mu 60 let probíral částečný důchod ale měl dluh na sociálním pojištění dostanu na děti sirotčí důchod děkuji za odpověď ludmila

Ludmila
Pozor, tato odpověď je více než 6 měsíců stará a nemusí proto být již aktuální!

Píšete, že Vám zemřel přítel, se kterým máte dvě děti. Přítelovi bylo 60 let, pobíral částečný důchod a měl dluh na sociálním pojištění. Ptáte se, zdali budou děti nárok na sirotčí důchody.

Dobrý den, paní Ludmilo,

předem bych Vám a Vaší rodině chtěla vyjádřit upřímnou soustrast s úmrtím Vašeho partnera.

Dluh na pojistném se týká dědického řízení, kdy dluhy přechází na dědice.
Netýká se nároku na sirotčí důchod. Proto, aby nezaopatřené dítě mělo nárok na sirotčí důchod, je nutné, aby zemřelý rodič ke dni smrti splňoval podmínku potřebné doby pojištění (zákonem stanovený čas odváděl sociální pojištění).

Za nezaopatřené dítě se pro nárok na sirotčí důchod považuje dítě do skončení povinné školní docházky, a poté nejdéle do 26. roku věku, jestliže:
• se soustavně připravuje na budoucí povolání (neboli studuje),
• nemůže se soustavně připravovat na budoucí povolání nebo vykonávat výdělečnou činnost pro nemoc nebo úraz,
• z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu je neschopno vykonávat soustavnou výdělečnou činnost.

Po skončení povinné školní docházky se do 18. roku věku považuje za nezaopatřené i dítě, které je vedeno v evidenci úřadu práce jako uchazeč o zaměstnání a nemá nárok na hmotné zabezpečení uchazečů o zaměstnání.

Píšete, že partner pobíral částečný (invalidní) důchod, z toho usuzuji, že podmínku potřebné doby pojištění splnil. U sirotčích důchodů jsou také podmínky mírnější. Doporučuji Vám zavolat nebo osobně zajít na Okresní správu sociální zabezpečení, kde Vám sdělí přesné informace i postup, jak o důchody zažádat.

S přáním všeho dobrého

Olga Stránská

Dotaz zodpovídá

Mgr. Olga Stránská

poradenská pracovnice

Poradna je tu pro vás

Zadejte dotaz