Zemřel mi otec v době, kdy jsem byl nezletilý. Je možné, abych zdědil dluhy?

Odpověď na dotaz ze dne 30. července 2021 zobrazit původní dotaz
Dobrý den, je možné zdědit dluh a uzavřít dědické řízení v mé nepřítomnosti? Otec zemřel 2010, plnoletosti jsem nebyl 2011. U dědického řízení jsem nebyl. Nyní mám podezření, že jsem zdědil dluhy. Děkuji mnohokrát.
Filip

Dobrý den,

dluhy lze zdědit obdobným způsobem jako majetek. Obecně řečeno, bez vyrozumění dědice by však dědické řízení nemělo být uzavřeno, o případném dědictví se musí dědic dozvědět. Problematická je Vaše zmiňovaná nezletilost v době řízení. Vzhledem k chybějícím informacím o Vašem případu (zda jste měl zástupce, opatrovníka, zda jste nebyl vyděděn apod.) nejsem schopna odpovědět konkrétněji.
Doporučovala bych Vám kontaktovat notáře, který dědické řízení vedl. Pokud nevíte jeho jméno, můžete se na tuto informaci doptat u okresního soudu v místě trvalého pobytu Vašeho otce v době smrti. U tohoto soudu bude uložen dědický spis.

S pozdravem

Barbora Steinlauf