Zemřel mi otec, nebyli jsme v kontaktu. Jak mi bude vyměřen sirotčí důchodu, když nemohu doložit požadované dokumenty?

Odpověď na dotaz ze dne 13. 10. 2021 zobrazit původní dotaz

Dobrý den, chtěl bych se zeptat jak se bude vyměřovat výše sirotčího důchodu, když nejsem schopen doložit podklady, které podle webu soc. zabezpečení úřad požaduje.
Se zesnulým otcem jsem se viděl pouze párkrát u soudu, nikdy jsme neměli žádný vztah ani sním, ani s jeho rodinou. Jde především o tyto:
-doklady o době studia (popřípadě učení), a to i v případě, že nebylo dokončeno
-potvrzení školy o délce studia (pro nárok na důchod a jeho výši nemá přímý vliv stupeň dosaženého vzdělání, ale délka doby studia; proto je nutné předložit doklady, z nichž je tato skutečnost patrná)
- doklady o době vojenské služby
- doklady o dobách pojištění nebo náhradních dobách (např. doba evidence u úřadu práce, doba péče o osobu závislou na péči jiné osoby aj.).

Otci bylo vypočítáno velice vysoké výživné, jelikož během soudních sporů vydělával sumy vyšší než sto tisíc korun. Bohužel jediná možnost jak můžu otcovy příjmy doložit jsou soudnou rozhodnutí o výši výživného.
Myslíte, že zmíněné rozhodnutí soudu o výšce výživného bude pro nějakou představu o výšce důchodu, který by měl pobírat (ze kterého se bude následně počítat 40% výměra) stačit?
Případně jak mám postupovat, abych byl schopen získat úřadem požadované dokumenty,

Velice děkuji za radu
M.

Michael L.
Pozor, tato odpověď je více než 6 měsíců stará a nemusí proto být již aktuální!

Dobrý den,
zemřel Váš otec, se kterým jste nebyli v kontaktu. Ptáte se, jak Vám bude ČSSZ (Česká správa sociálního zabezpečení) vyměřovat výši sirotčího důchodu, když nejste schopen doložit všechny údaje a dokumenty, které úřad požaduje.

V této situaci bych Vám doporučila připravit si doklady, které k dispozici máte (např. doklad totožnosti, rodný list, úmrtní list zemřelého — máte-li ho, Vaše potvrzení o studiu, vyplněný a bankou potvrzený tiskopis „Žádost o zařízení výplaty důchodu poukazem na účet v České republice – majitel účtu“ a kontaktovat přímo Okresní správu sociální zabezpečení v místě vašeho trvalého bydliště. Je pravděpodobné, že úřad bude mít o Vašem otci informace, na jejichž základě dokáže výši sirotčího důchodu určit. Případně Vám na tomto úřadě poskytnou informace o tom, jak postupovat, když nemáte požadované dokumenty.

S přáním všeho dobrého

Ester Miffková

Dotaz zodpovídá

Mgr. Ester Miffková

Mgr. Ester Miffková

sociální pracovnice

Poradna je tu pro vás

Zadejte dotaz