Zemřel mi manžel. Mohu manipulovat s bankovním účtem? Jak mohu zjistit příčinu jeho smrti?

Odpověď na dotaz ze dne 5. října 2021 zobrazit původní dotaz
¨Dobrý den, 22.9.2021 mi zemřel manžel. Měli jsme spolecný bankovní účet, který je vystaven na moje jméno, manželovi tam chodil důchod a mohl platit a vybírat. Mohu s ním, do skončení dědického řízení, manipulovat ? Ješte dotaz, zda se mohu písemně zeptat příslušné nemocnice, co bylo vlastně příčinou smrti manžela? Děkuji, Nováková
Blanka

Dobrý den,

v dědickém řízení při úmrtí jednoho z manželů se nejprve vypořádá společné jmění manželů (tzv. SJM) – to je vše, co manželé nabyli během trvání manželství – a až následně dochází k dělení pozůstalosti na podíly jednotlivých dědiců. Bankovní účet patří do SJM, bude tedy předmětem dědického řízení.

Po smrti majitele účtu banka zastaví jen ty platby, u kterých to majitel účtu před svou smrtí výslovně stanovil. To znamená, že i kdyby byl majitelem účtu Váš manžel, mohla byste se zůstatkem na účtu manipulovat, pokud byste měla dispoziční právo. Ve Vámi popisovaném případě jste navíc majitelem účtu Vy, takže s účtem můžete beze strachu manipulovat. Jste samozřejmě limitovaná zůstatkem na účtu a je třeba mít na vědomí, že jistá část finančních prostředků z účtu bude předmětem pozůstalosti. Rozhodně lze jen doporučit o celé situaci vyrozumět Vašeho notáře.

K Vaší druhé otázce ohledně informací od nemocnice, kde byl Váš manžel hospitalizován. Jakožto manželka zesnulého jste tzv. osobou blízkou. Takové osoby mají ze zákona právo na informace o zdravotním stavu pacienta, který zemřel, informace o výsledku pitvy, byla-li provedena, mají právo nahlížet do zdravotnické dokumentace vedené o jeho osobě/do jiných zápisů vztahujících se k jeho zdravotnímu stavu a pořizovat z nich výpisy nebo jejich kopie. Toto právo by Vám nesvědčilo jedině v případě, že by Vás manžel před smrtí výslovně zakázal informovat. Pokud tomu tak nebylo, písemně tedy o sdělení příčiny úmrtí Vašeho manžela požádat můžete. Je možné také kontaktovat ošetřujícího lékaře a zeptat se ho na vše, co chcete vědět.

Přeji Vám mnoho sil v tak těžké životní situaci.

S pozdravem

Barbora Steinlauf