Zemřel mi manžel. Je pravda, že mohu pobírat vdovský důchod do konce života?

Odpověď na dotaz ze dne 9. června 2019 zobrazit původní dotaz
Dobrý den, měla bych dotaz ohledně vdoveckého důchodu za mého zesnulého manžela. Dočetla sem se, že bych měla nárok na vdovecký důchod ve výši 2440 Kč měsíčně. A k tomu výše procentní výměry důchodu a polovinu procentní výměry starobního důchodu nebo invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně, na který měl nebo by měl nárok manžel v době smrti. Také sem se dočetla, že bych mohla pobírat vdovecký důchod až do konce života, ale nevím jestli se to vztahuje na to, že sem pečovala o manžela kdy měl úředně schválený IV stupeň invalidity.Informace sem brala z této stránky https://www.umirani.cz/rady-a-informace/vdovsky-a-vdovecky-duchod. Potřebovala bych toto potvrdit případně i dovysvětlit nějaké nejasnosti. Děkuji Hana
Hana
Pozor, tato odpověď je více než 6 měsíců stará a nemusí proto být již aktuální!

Vážená paní Hano,

četla jste informace o vdovském důchodu na našem webu a potřebovala byste je dovysvětlit.

Jestli tomu dobře rozumím, tak se ptáte, jestli splňujete podmínky pro nárok na vdovský důchod po uplynutí jednoho roku jeho pobírání, příp. jestli budete mít nárok na pobírání vdovského důchodu trvale.

V první řadě záleží na tom, jestli splňujete podmínky pro pobírání vdovského důchodu po manželovi. To předpokládám, že jste si ověřila. Výpočet jeho výše pak provádí Česká správa sociálního zabezpečení.

Pokud Vám bude vdovský důchod přiznán, tak Vám bude náležet po dobu jednoho roku od smrti manžela. Nadále pak při splnění některé z následujících podmínek:

  • péče o nezaopatřené dítě (mladší 26 let),
  • peče o dítě, které je závislé na péči jiné osoby ve stupni II, III nebo IV,
  • péče o svého rodiče nebo rodiče zemřelého manžela, který s Vámi žije v domácnosti a je závislý na péči jiné osoby ve stupni II, III nebo IV, invalidita ve třetím stupni,
  • dosažení alespoň věku o 4 roky nižšího, než činí důchodový věk pro muže stejného data narození, nebo důchodového věku, je-li důchodový věk nižší.

Tyto podmínky se vztahují k Vaší aktuální situaci v době, kdy uplyne jeden rok od smrti manžela. Pokud budete splňovat alespoň jednu z výše uvedených podmínek, budete mít na vdovský důchod nárok po dobu, kdy bude tato podmínka splněna. Např. v případě splnění podmínky věku, pak náleží vdovský důchod trvale, pokud není uzavřeno nové manželství.

Pokud Vám nárok na vdovský důchod zanikne, je možno žádat o jeho obnovu, pokud splníte některou z výše uvedených podmínek ve lhůtě dvou let od zániku předchozího nároku.

To, jestli měl zesnulý manžel přiznaný invalidní důchod (napadá mě, jestli jste spíš neměla na mysli příspěvek na péči?) nehraje roli. Výše uvedené podmínky se totiž časově vztahují až k době po uplynutí jednoho roku po smrti manžela a případně k dvouleté lhůtě pro obnovu. Záleží na tom, jestli Vy sama budete tyto podmínky splňovat.

Jelikož neuvádíte, ve kterém roce manžel zemřel, dodávám, že informace výše se vztahují k současné právní úpravě platné od ledna 2012.
Zcela konkrétně Vám na Vaše otázky odpoví v Call centru České správy sociálního zabezpečení (na tel. 800 050 248), kde mají agendu vdovských důchodů na starosti.

Přeji, aby vše bylo tak, jak potřebujete.

S úctou za poradnu Cesty domů

Monika Vaníčková