Zdědíme 75% pozemku a strýc zbytek. Je možné od strýce jeho podíl odkoupit či jinak získat?

Odpověď na dotaz ze dne 13. června 2021 zobrazit původní dotaz
Dobrý den , chci se zeptat jak to bude s dědictvím ohledně nemovitosti . Já + sourozenci budeme mít 75% a strýc 25% , strýc si chce ponechat (údajně jako investici) 25% a my chceme darovat podíly aby měl bratr 75% , lze nějak od strýce dostat(vyplatit) těch 25% ? Jedná se nám o to , že tam bratr chce postavit dům ale bude vlastnit jen 75% pozemku což je samozřejmě blbost.
Jan Haldký

Dobrý den,

pokud zůstavitel nezanechá platnou závěť (či jiné pořízení pro případ smrti), kde by výslovně svěřil pozemek do výhradního vlastnictví jednoho z dědiců, dojde k dědění ze zákona dle dědických tříd na podíly. Tomuto dělení lze předejít tzv. dědickou dohodou. Jednoduše se jedná o situaci, kdy se dědici shodnou na vypořádání dědictví odlišně od zákona (takto se ale nelze odchýlit od platné závěti). Podmínkou takového postupu ale je, že všichni dědici souhlasí.

Doporučuji se tedy se strýcem dohodnout. V dědické dohodě se lze dohodnout i na vyplacení konkrétního dědice. Bezesporu je také možné své podíly dobrovolně převést na jiného dědice. Pokud se dědici nedohodnou a dojde k dědění ze zákona, vznikne spoluvlastnictví. To znamená, že daný pozemek spravují dědici společně, resp. spoluvlastníci rozhodují dle velikosti svých podílů. O věcech běžné správy se rozhoduje většinou hlasů, o významných věcech ⅔ hlasů. Kdyby Váš bratr vlastnil 75%, rozhodoval by v zásadě sám, neboť by vlastnil ¾ pozemku. To by pro Vašeho strýce nebylo výhodné postavení.

V prvním půl roce po nabytí dědictví svědčí ostatním spoluvlastníkům (dědicům) předkupní právo – strýc by musel nejdřív svůj podíl nabídnout k odkoupení spoluvlastníkům/spoluvlastníkovi.

Rozhodně nelze doporučit stavět dům na pozemku, který není ve výhradním vlastnictví stavitele. Pokud by selhaly pokusy o domluvu, může kterýkoliv ze spoluvlastníků podat návrh k soudu na zrušení spoluvlastnictví nebo rozdělení společné věci. V takovém případě by bylo vhodné kontaktovat advokáta a další kroky konzultovat s ním.

S pozdravem

Barbora Vráblová