Zažádala jsem o sirotčí důchod zpětně za 5 let, nyní se počítá procento dávky. Znamená to, že mi byl důchod přiznán?

Odpověď na dotaz ze dne 27. 9. 2021 zobrazit původní dotaz

Dobrý den, chtěla bych se zeptat, za žádala jsem si o sirotčí důchod zpětně za 5 let , paní mi řekla že to je v řízení kdy se vypočítává procento dávky nebo tak nějak, co to znamená? Je mi sirotčí přiznané nebo není?

Barbora
Pozor, tato odpověď je více než 6 měsíců stará a nemusí proto být již aktuální!

Píšete, že jste na České správě sociálního zabezpečení (ČSSZ) zpětně zažádala o sirotčí důchod. Pracovnice úřadu Vám telefonicky sdělila, že je Vaše žádost v procesu vypočítávání výměru. Ptáte se, zda to znamená, že Vám je sirotčí důchod přiznán a jak se vyměřuje jeho výše.

Milá Barboro,

ČSSZ má zákonnou lhůtu pro vyřízení žádosti 90 dnů (zpravidla je však žádost vyřízena dříve), kdy rozhoduje o nároku na důchod a jeho výši. Výše důchodu je vypočtena až po uznání nároku na důchod, proto bych si troufla odhadovat, že Vám sirotčí důchod přiznán bude. S jistotou to však budete vědět až ve chvíli, kdy Vám poštou přijde písemné rozhodnutí o uznání nebo zamítnutí nároku na sirotčí důchod, kde bude v případě uznání nároku uvedeno, od jakého data a v jaké výši byl důchod přiznán.

Výši důchodu ovlivňují především dvě skutečnosti: délka doby důchodového pojištění po zemřelé osobě a výše jejích výdělků dosažených v rozhodném období. Sirotčí důchod má dvě části a to výměru základní a výměru procentní. Základní výměra je jednotná pro všechny důchody a stanovuje ji zákon o důchodovém pojištění, v roce 2021 činí 3550,-Kč. Výše procentní výměry činí 40 % procentní výměry důchodu (starobního nebo invalidního), který pobírala (nebo by pobírala) zesnulá osoba k datu úmrtí.

S přáním všeho dobrého

Ester Miffková

Dotaz zodpovídá

Mgr. Ester Miffková

Mgr. Ester Miffková

sociální pracovnice

Poradna je tu pro vás

Zadejte dotaz