Zastavení příspěvku na péči z důvodu hospitalizace - jak získat příspěvek zpět?

Odpověď na dotaz ze dne 4. ledna 2013 zobrazit původní dotaz
Můj syn má v péči švagra, který byl hospitalizován na 13 dní v nemocnici. Protože syn nevěděl, že musí nahlásit změnu, byl příspěvek zastaven. Jak postupovat, aby získal příspěvek zpět? Děkuji za odpověď.
anna lachova
Pozor, tato odpověď je více než 6 měsíců stará a nemusí proto být již aktuální!
Píšete o svém synovi, který pečuje o svého švagra. Švagr pobírá příspěvek na péči a byl na 13 dní hospitalizován. Syn hospitalizaci zapomněl nahlásit a příspěvek byl zastaven. Ptáte se, jak postupovat, aby získal příspěvek zpět.

Vážená paní Lachová,

pokud by byl švagr Vašeho syna hospitalizován déle než jeden celý kalendářní měsíc, příspěvek by mu nebyl v daném měsíci vyplacen. Protože byl však hospitalizován pouze 13 dní, o příspěvek na péči v daném měsíci nepřijde.

Zastaven byl z důvodu, že nebyla hospitalizace řádně nahlášena na úřadě.

Ze zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění platném od 1. 1. 2012, totiž vyvstává povinnost hlásit veškeré změny (hospitalizace, změna trvalého bydliště, změna výplaty, změna poskytovatele apod.) do 8 dnů na krajskou pobočku Úřadu práce ČR.

Informovat o změnách lze: osobním předáním písemného oznámení, písemně nebo e-mailem.

Po propuštění z nemocnice bylo potřeba doložit délku hospitalizace buď formou propouštěcí zprávy nebo fakturou o úhradě regulačního poplatku.  

Stejným způsobem potupujte i nyní. Na Úřad osobně nebo písemně dodejte potvrzení o úhradě regulačního poplatku nebo propouštěcí zprávu a příspěvek bude znovu obnoven.

Pro konkrétnější informace se obraťte na příslušný Úřad práce dle místa bydliště na oddělení sociálních služeb a příspěvku na péči.

S úctou

Olga Stránská