Započítává se společné jmění manželů ke dni úmrtí nebo k následujícímu dni?

Odpověď na dotaz ze dne 19. 9. 2023 zobrazit původní dotaz

Dobrý den.
Dočetla jsem se, že společné jmění po zemřelém manželovi se započítává ke dni úmrtí. Dostala jsem však zřejmě mylnou informaci, že se vychází až z dalšího dne po smrti. Takže notář tedy započítává pouze aktuální stav ke dni úmrtí a žádné další pohyby na účtech obou manželů, pokud už nejsou zrušeny, do dědictví nejdou? Předem děkuji za odpověď. Trávníčková

Vlasta Trávníčková
Pozor, tato odpověď je více než 6 měsíců stará a nemusí proto být již aktuální!

Ptáte se, k jakému datu se započítává společné jmění manželů. Dočetla jste se, že ke dni úmrtí. Zároveň jste ale dostala informaci, že se vychází až z dalšího dne po smrti. Zajímá Vás, která informace je správná.

Dobrý den,

správně uvádíte, že hodnota majetku se oceňuje ke dni smrti zesnulého. Zákon o zvláštním řízení soudním uvádí, že „pro ocenění je rozhodný stav v době smrti zůstavitele.“ Podobně i stav na účtu by měl být posuzován ke dni smrti zůstavitele.

Z účtu ale mohou i nadále odcházet některé platby – zákon stanoví, že po doložení smrti majitele účtu zastaví banka pouze ty výplaty hotovosti a převody peněžních prostředků z účtu, o kterých majitel účtu určil, že se v nich po jeho smrti pokračovat nemá. Ostatní platební příkazy či inkasa pokračují. 

Společné jmění manželů zaniká smrtí jednoho z manželů. Máte-li tedy společný účet, mohlo se stát, že po smrti Vašeho manžela na tento účet přijdou finanční prostředky náležející již pouze Vám (např. výplata mzdy), protože společné jmění manželů úmrtím manžela zaniklo. U notáře v rámci dědického řízení můžete namítat, že část finančních prostředků na předmětném účtu nespadá do pozůstalosti. Důležité je, abyste tato tvrzení v dědickém řízení doložila.

S pozdravem

Barbora Steinlauf

Dotaz zodpovídá

JUDr. Barbora Steinlauf, MA, Ph.D.

JUDr. Barbora Steinlauf, MA, Ph.D.

právnička v oblasti zdravotnického práva

Poradna je tu pro vás

Zadejte dotaz